Samarqand davlat universiteti yadro elektronikasi yangi innovatsion laboratoriyasi