Tarix fakulteti mas’ullari Xo‘ja Ahrori Valiy mahallasida