Samarqand davlat universitetiga shahardagi 10 mahalla biriktirilgan bo‘lib, ularda sport va sog‘lomlashtirish ishlarini olib borish, jismoniy madaniyat fakulteti professor-o‘qituvchilari zimmasiga yuklatilgan