«O‘zbekistonda ilm-fan, oliy ta’lim tizimining shakllanishi va taraqqiyotida Samarqand davlat universitetining tutgan o‘rni» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya