Germaniya oliy o‘quv yurtlari bilan hamkorlik masalalari muhokama qilindi