Samarqand davlat universitetida magistrantlarning dissertatsiya himoyalari boshlandi