Samarqand davlat universitetining bir qator faol yoshlari taqdirlandi