SamDU o‘qituvchisining monografiyasi Germaniyada nashr etildi