Samarqand davlat universiteti va Hindiston oliy o‘quv yurtlarining o‘zaro hamkorligi