Konstitutsiya – baxtimiz qomusi. 2018-yil 5-dekabr