Samarqand davlat universiteti professor-o‘qituvchilarining xalqaro ilmiy texnik (scopus)  bazasida h-indekslari to‘g‘risida ma’lumot

 

Professor-o‘qituvchilarning F.I.Sh.

Lavozimi

n ta maqolalar m ta ixtiboslar soni

h-indeks

1

Laqayev Saydaxmat

Matematik fizika va funksional analiz kafedrasi mudiri, f-m.f.d., akademik

112/339

11

2

Redkin Pavel

Nazariy fizika va kvant elektronikasi kafedrasi dosenti

223/438

11

3

Qodirov Mo’min

Astronomiya kafedrasi mudiri, professor

334/452

10

4

Xushvaqtov Hakim

Optika kafedrasi dosenti

55/66

6

5

Ikromov Isroil

Matematik analiz kafedrasi mudiri, f-m.f.d., professor

36/63

5

6

Sobirov Leonard

Nazariy fizika va kvant elektronikasi kafedrasi professori

51/72

5

7

Jumaboyev Abduvohid

Optika kafedrasi mudiri, professor

40/49

5

8

Absanov Ahmad

Optika kafedrasi dosenti

41/50

5

9

Nizamov Negmat

Optika kafedrasi professori

65/81

5

10

Kurtaliyev Eldar

Optika kafedrasi dosenti

 43/58

5

11

Ibadov Rustam

Nazariy fizika va kvant elektronikasi kafedrasi professori

54/72

5

12

Semenov Denis

Nazariy fizika va kvant elektronikasi kafedrasi dosenti

15/31

4

13

Ismailov Zafar

Genetika va biokimyo kafedrasi professori

354/393

4

14

Soleyev Axmadjon

Algebra va geometriya kafedrasi professori, f-m.f.d.

6/13

3

15

Begmatov Akram

Differensial tenglamalar kafedrasi professori, f-m.f.d.

17/30

3

16

Abdullayev Janiqul

Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika kafedrasi mudiri, f-m.f.d., professor

22/25

3

17

Xo’jayorov Baxtiyor

Matematik modellashtirish va kompleks dasturlash kafedrasi mudiri, professor

69/71

3

18

Xolmanov Aktam

Nazariy fizika va kvant elektronikasi kafedrasi dosenti

40/47

3

19

Safarov Askar

Yadro fizikasi laboratoriyasi mudiri, dosent

30/36

3

20

Safarov Akmal

Yadro fizikasi laboratoriyasi xodimi

19/19

3

21

Xasanov Aknazar

Differensial tenglamalar kafedrasi mudiri, f-m.f.d., professor

28/31

2

22

Kuliyev Komil

Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika kafedrasi o’qituvchisi

13/17

2

23

Xalxo’jayev Axmad

Matematik fizika va funksional analiz kafedrasi dosenti

8/9

2

24

Eshpo’latov Barot

Qattiq jismlar fizikasi kafedrasi professori

12/13

2

25

Quvondiqov Oblaqul

Umumiy fizika kafedrasi professori

6/6

2

26

Alimova Munavvar

Organik va noorganik kimyo kafedrasi dosenti

8/10

2

27

Rajabov Toshpo’lot

 

5/5

2

28

Ishankulov Tolib

Differensial tenglamalar kafedrasi f-m.f.d.

2/2

1

29

Ishankulov Farrux

Matematik analiz kafedrasi assistenti

3/3

1

30

Niyozov Iqbol

Matematik fizika va funksional analiz kafedrasi dosenti

1/1

1

31

Sattorov Ermamat

Matematik fizika va funksional analiz kafedrasi dosenti

2/2

1

32

Xatamov Axtam

Matematik fizika va funksional analiz kafedrasi professori

1/1

1

33

Abdirashidov Ablakul

Nazariy va amaliy mexanika kafedrasi dosenti

4

1

34

Gaziyev Abdirasul

Matematik analiz kafedrasi dosenti

1/1

1

35

Jumanov Isroil

Axborotlashtirish texnologiyalari kafedrasi professori

1/2

1

36

Axatov Akmal

Axborotlashtirish texnologiyalari kafedrasi professori

1/1

1

37

Eshqobilov Nafas

Nazariy fizika va kvant elektronikasi kafedrasi mudiri, professor

2/2

1

38

Mamatov Zayniddin

Optika kafedrasi dosenti

6/7

1

39

Arziqulov Eshquvat

Qattiq jismlar fizikasi kafedrasi mudiri, dosent

1/1

1

40

Trobov Hamza

Fizikaviy kimyo kafedrasi dosenti

4/4

1

41

Avanesova Nona

Arxeologiya kafedrasi dosenti

1/1

1

 

Xalqaro ilmiy-texnik ma’lumotlar bazasidan foydalanish bo’yicha 

“Maslahat markazi”

Ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo’limi negizida Scopus va Science Direct xalqaro ilmiy-texnik ma’lumotlar bazasidan foydalanish bo’yicha professor o’qituvchilar, doktorant va talabalar uchun ko’maklashuvchi universitet rektorning 2018 yil 5 iyundagi 395-ij buyrug’iga asosan “Maslahat markazi” tashkil etildi.

“Maslahat markazi”ning tarkibi

F.I.Sh.

Lavozimi

1

Yarmuxamedov Akmal

Ilmiy tadqiqot majmuasi boshlig’i

2

Safarov Akbar

Ilmiy va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo’limi boshlig’i

3

Umarov Zafar

Ilmiy tadqiqot majmuasi kichik ilmiy xodimi

4

Xoliqulov Sherzod

Ilmiy tadqiqot majmuasi kichik ilmiy xodimi

5

Kurtaliyev Eldar

Optika kafedrasi dosenti

6

Umarov Otabek

Xalqaro aloqalar bo’limi boshlig’i

 

Universitetda faoliyat yuritayotgan har bir kafedrada xalqaro ilmiy-texnik ma’lumotlar bazasidan foydalanishni tashkil etish va uning monitoringini olib borish bo’yicha kafedra mudirlari va har bir kafedradan bir mas’ul o’qituvchi belgilandi.

Xalqaro ilmiy-texnik ma’lumotlar bazasidan foydalanishni tashkil etish va uning monitoringini olib borish bo’yicha mas’ullar ro’yxati

Kafedra nomi

Kafedra mudiri

1

Mexanika-matematika

A.X.Begmatov

2

Algebra va geometriya

G.A.Xasanov

3

Differensial tenglamalar

A.Xasanov

4

Matematik analiz

I.A.Ikromov

5

Matematik fizika va funksional analiz

S.N.Laqayev

6

Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika

J.I.Abdullayev

7

Nazariy va amaliy mexanika

Sh.D.Berdiyev

8

Amaliy matematika va informatika

A.Axatov

9

Axborotlashtirish texnologiyalari

O.I.Djumanov

10

Matematik modellashtirish va kompleks dasturlash

B.Xujayorov

11

Optimal boshqarish usullari

I.N.Bozorov

12

Fizika

A.Absanov

13

Astronomiya

M.Q.Kodirov

14

Qattiq jismlar fizikasi

E.U.Arziqulov

15

Nazariy fizika va kvant elektronikasi

N.Eshqobilov

16

Optika

A.Jumaboyev

17

Umumiy fizika

R.M.Rajabov

18

Yadro fizikasi

R.Eshbo’riyev

19

Biologiya va kimyo

X.A.Keldiyorov

20

Genetika va biokimyo

I.Sh.Djabborov

21

Botanika va o’simliklar fiziologiyasi

X.K.Xaydarov

22

Zoologiya

A.R.Jabborov

23

Analitik kimyo

E.Abduraxmanov

24

Organik va noorganik kimyo

S.U.Tillayev

25

Fizikaviy kimyo

N.Q.Muxamadiyev

26

Geografiya va ekologiya

S.Abbosov

27

Geografiya

X.T.Nazarov

28

Gidrometeorologiya

Sh.T.Xolikulov

29

Ekologiya

X.T.Boymuradov

30

Tarix

D.Djuraqulova

31

Arxeologiya

N.Xolmatov

32

Jahon tarixi

M.M.Xashimova

33

O’zbekiston tarixi

R.Xoliqulov

34

Tarixshunoslik va manbashunoslik

B.E.Ergashev

35

Falsafa

J.Yaxshilikov

36

Filologiya fakulteti

J.Eltazarov

37

Mumtoz adabiyot tarixi

D.Salohiy

38

Istiqlol davri adabiyoti va adabiyot nazariyasi

Sh.A.Xasanov

39

O’zbek tili va adabiyotini o’qitish metodikasi

I.K.Mirzayev

40

O’zbek tilshunosligi

A.Pardayev

41

Tojik tili va adabiyoti

J.Xamroyev

42

Rus fililogiyasi

R.A.Ryasnyanskaya

43

Rus va chet el adabiyoti

Sh.A.Ishniyazova

44

Rus tilshunosligi

K.A.Dubrovskaya

45

Rus tili

I.U.Mamasoliyev

46

Ingliz tili

G.M.Atoyeva

47

Roman-german tillari

M.M.Yo’ldoshev

48

Ijtimoiy-iqtisodiyot

R.Mirzayev

49

Iqtisodiy nazariya

D.A.Nasimov

50

Iqtisodiyot

R.A.Seytmuratov

51

Kadrlar menejmenti

B.Sh.Safarov

52

Fuqarolik jamiyati va milliy g’oya asoslari

A.K.Aymatov

53

Ijtimoiy fanlar

F.X.Nabiyev

54

Huquqiy fanlar

M.M.Kuldashev

55

Pedagogika

Sh.Maxmatmurodov

56

Pedagogika

K.Xasanova

57

Psixologiya

M.Saloxutdinova

58

Boshlang’ich ta’lim metodikasi

F.T.Shodiyev

59

Kasbiy ta’lim

O.Eshniyozov

60

Mehnat ta’limi

A.Urinov

61

Kasbiy ta’limni o’qitish metodikasi

B.I.Muranov

62

Tasviriy san’at va muxandislik grafikasi

Sh.B.Oydinov

63

Musiqa ta’limi

E.K.Djalilov

64

Jismoniy madaniyat

B.Kipchakov

65

Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi

J.Eshnazarov

66

Sport turlarini o’qitish metodikasi

Z.B.Boltayev

67

Fakultetlararo jismoniy madaniyat va sport

B.T.Xaydarov

68

Hayot faoliyati xavfsizligi

G.I.Xudoyberdiyeva

Universitet “Ilmiy axborotnomasi” jurnalini Scopus xalqaro ilmiy-texnik ma’lumotlar bazasi kiritish bo’yicha ishchi guruh tarkibi:

F.I.Sh.

Lavozimi

1

H.Xushvaqtov

f.-m.f.n., dosent, rais

2

A.Nasimov

k.f.d., professor, rais o’rinbosari

3

B.Xo’jayorov

f.-m.f.d., professor, rais o’rinbosari

4

I.Ikromov

f.-m.f.d., professor, a’zo

5

N.Muxamadiyev

k.f.d., professor, a’zo

6

S.Karimov

fil.f.d., professor, a’zo

7

J.Yaxshilikov

fal.f.d., professor, a’zo

8

E.Kurtaliyev

f.-m.f.d., dosent, a’zo

9

B.G’oibov

t.f.d., dosent, a’zo

10

Z.Ismailov

b.f.d., professor, a’zo

11

B.Safarov

i.f.d., professor, a’zo

12

A.Yarmuxamedov

f.-m.f.n., a’zo

13

A.Safarov

f.-m.f.n., a’zo

Ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo’limi tomonidan Scopus va Science Direct xalqaro ilmiy-texnik ma’lumotlar bazasidan foydalanish bo’yicha yo’riqnomalar tayyorlandi.

Xalqaro ilmiy-texnik ma’lumotlar bazasidan foydalanish bo’yicha yo’riqnomaKo’chirib olish