Address:140104, O`zbekiston, Samarqand shahri, Universitet xiyoboni, 15-uy

Samarqand davlat universiteti huzuridagi falsafa doktori (PhD) Ilmiy darajasini beruvchi PhD.27.06.2017.FM.02.01 raqamli 01.01.01 – matematik analiz (fizika-matematika) ixtisossligi bo’yicha  

Ilmiy kengash


Kengash O‘zbekiston Respublikasi OAKning  2017 yil 27 iyundagi  № 34 buyrug‘i bilan tasdiqlangan.

Ilmiy kengash raisi: Soleyev Axmadjon Soleyevich –fizika-matematika fanlari doktori, professor.

Ilmiy kengash rais o’rinbosari: Laqayev Saidahmad Norjigitovich  –fizika-matematika fanlari doktori, professor.

Ilmiy kotib: Xalxo‘jayev Ahmad Miyassarovich –fizika-matematika fanlari doktori.

Ilmiy kengash tarkibi:

T/r

F.I.O.

Ilmiy darajasi va ilmiy unvoni

Ixtisoslik shifri

 1.  

Soleyev A.S.

(rais)

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.01.01

 1.  

Laqayev S. N.

(rais o‘rinbosari)

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.01.01

 1.  

Xalxo‘jayev A. M.

(ilmiy kotib)

Fizika-matematika fanlari doktori

01.01.01

 1.  

Ikromov I. A.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.01.01

 1.  

Shoimqulov B. A.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.01.01

 1.  

Abdullayev J. I.

Fizika-matematika fanlari doktori

01.01.01

 1.  

Xatamov A.

Fizika-matematika fanlari doktori

01.01.01

 1.  

G‘anixo‘jayev R. N.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.01.01

 1.  

Imomqulov S. A.

Fizika-matematika fanlari doktori

01.01.01

 1.  

Eshqobilov Yu. X.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.01.01

 1.  

O‘rozboyev G.U.

Fizika-matematika fanlari doktori

01.01.01

 

PhD.27.06.2017.FM.02.01 Ilmiy kengash qoshidagi Ilmiy seminar tarkibi

T/r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va ilmiy unoni

Ixtisoslik shifri

 1.  

Laqayev Saidahmat Norjigitovich

(rais)

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.01.01

 1.  

Ikromov Isroil Akramovich 

(rais o‘rinbosari)

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.01.01

 1.  

To’raqulov Davir Davronovich

(ilmiy kotib)

Fizika-matematika fanlari nomzodi

01.01.01

 1.  

Abdullayev Joniqul Ibragimovich

Fizika-matematika fanlari doktori

01.01.01

 1.  

Xatamov Axtam

Fizika-matematika fanlari doktori

01.01.01

 1.  

Shoimqulov Bahodir Allaberdiyevich

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.01.01

 1.  

Imomqulov Sevdiyor Akramovich

Fizika-matematika fanlari doktori

01.01.01

 1.  

Botirov G‘olibjon Isroilovich

Fizika-matematika fanlari nomzodi

01.01.01

 1.  

Eshqobilov Yusup Xalbayevich

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.01.01

 1.  

Xalxo‘jayev Ahmad Miyassarovich

Fizika-matematika fanlari doktori

01.01.01

 1.  

Kuliyev Komil Donaboyevich

PhD

01.01.01

 1.  

Xasanov G‘ofur Aknazarovich

Fizika-matematika fanlari nomzodi

01.01.01

 1.  

Absalamov Tolliboy

Fizika-matematika fanlari nomzodi,  dosent

01.01.01

 1.  

G’anixo‘jayev Rasul Nabiyevich

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.01.01

 1.  

Yaxshiboyev Maxmadiyor Umirovich

Fizika-matematika fanlari nomzodi,  dosent

01.01.01

 1.  

O’zR OAK ekspert kengash a’zosi

 

 

 

Samarqand Davlat universiteti huzuridagi falsafa doktori (PhD) Ilmiy darajalar beruvchi DSc.27.06.2017.Fil.02.03 raqamli 10.00.01 – O’zbek tili, 10.00.02 – O’zbek adabiyoti, 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti (tojik tili va tojik adabiyoti) (filologiya fanlari bo’yicha), 10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog’ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik ixtisosliklari bo’yicha Ilmiy kengash


Kengash O’zbekiston Respublikasi OAKning  2017 yil 28 dekabrdagi  №247/2 buyrug’i bilan tasdiqlangan.

Ilmiy kengash raisi: Muhiddinov Muslihiddin Qutbiddinovich- filologiya fanlari doktori, professor.

Ilmiy kengash rais o’rinbosari: Salohiy Dilorom Isomiddin qizi filologiya fanlari doktori.

Ilmiy kotib: Pardayev Azamat Baxronovich- filologiya fanlari doktori dosent.

Ilmiy kengash tarkibi:

T/r

F.I.O.

Ilmiy darajasi va ilmiy unvoni

Ixtisoslik shifri

 1.  

Muhiddinov M.Q.

(rais)

filologiya fanlari doktori, professor

10.00.02

 1.  

Salohiy D.I.

(rais o’rinbosari)

filologiya fanlari doktori

10.00.02

 1.  

Pardayev A.B.

(ilmiy kotib)

filologiya fanlari doktori dosent

10.00.01

 1.  

Abdiyev M.B.

filologiya fanlari doktori, dosent

10.00.01

 1.  

Axmedova Sh.N.

filologiya fanlari doktori, professor

10.00.02

 1.  

Yo’ldoshev B.

filologiya fanlari doktori

10.00.02

 1.  

Karimov S.A.

filologiya fanlari doktori, professor

10.00.01

 1.  

Mamatov A.E.

filologiya fanlari doktori

10.00.01

 1.  

Umurov H.I.

filologiya fanlari doktori, professor

10.00.02

 1.  

Sanaqulov U.

filologiya fanlari doktori

10.00.01

 1.  

Hasanov Sh.A.

filologiya fanlari doktori

10.00.02

 1.  

To’rayev D.

filologiya fanlari doktori, professor

10.00.02

 1.  

Amanturdiyev A.J.

filologiya fanlari doktori

10.00.01

 1.  

Xolmurodov A.

filologiya fanlari doktori

10.00.02

 1.  

Eltazarov J.D.

filologiya fanlari doktori

10.00.01

 1.  

Erkinov A.S.

filologiya fanlari doktori

10.00.02

 1.  

Shokirov T.S.

filologiya fanlari doktori, professor

10.00.05

 1.  

Hasanov A.A.

filologiya fanlari doktori, professor

10.00.05

 1.  

Sa’diyev S.S.

filologiya fanlari doktori, professor

10.00.05

 1.  

Hamroyev J.

Filologiya fanlar doktori

10.00.05

 1.  

Qudratullayev H.S.

filologiya fanlari doktori, professor

10.00.05

 

DSc.27.06.2017.Fil.02.03 Ilmiy kengash qoshidagi Ilmiy seminar tarkibi

T/r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va ilmiy unoni

Ixtisoslik shifri

 1.  

Hamroyev J.

(rais)

Filologiya fanlar doktori, professor

10.00.05

 1.  

Sanaqulov U.

(rais o’rinbosari)

Filologiya fanlar doktori, professor

10.00.01

 1.  

Abdiyev M.B.

(ilmiy kotib)

Filologiya fanlar doktori

10.00.01

 1.  

Amanturdiyev A.Dj.

Filologiya fanlar doktori

10.00.01

 1.  

Axmedova Sh.N.

Filologiya fanlar doktori

10.00.01

 1.  

Yo’ldoshev B.

Filologiya fanlar doktori

10.00.02

 1.  

Hasanov Sh.A.

Filologiya fanlar doktori

10.00.02

 1.  

Salohiy D.I.

Filologiya fanlar doktori

10.00.02

 1.  

Soliyev A.

Filologiya fanlar doktori

10.00.02

 1.  

To’rayev D.

Filologiya fanlar doktori, professor

10.00.02

 1.  

O’zR OAK ekspert kengash a’zosi

 

 

 1.  

Umurov H.I.

Filologiya fanlar doktori, professor

10.00.02

 1.  

Homidiy H.

Filologiya fanlar doktori, professor

10.00.02

 1.  

Shodmonov N.N.

Filologiya fanlar doktori, professor

10.00.02

 1.  

Eltazarov J.D.

Filologiya fanlar doktori

10.00.01

 1.  

Erkinov A.S.

Filologiya fanlar doktori, professor

10.00.02

 1.  

Fayzullayev N.

Filologiya fanlar doktori, professor

10.00.05

 1.  

Shokirov T.S.

Filologiya fanlar doktori, professor

10.00.05

 1.  

Hasanov A.A.

Filologiya fanlar doktori, professor

10.00.05

 1.  

Sa’diyev S.S.

Filologiya fanlar doktori, professor

10.00.05

 1.  

Qudratillayev H.S.

filologiya fanlar doktori

10.00.05

 

 

 

Samarqand Davlat universiteti huzuridagi Ilmiy darajalar beruvchi DSc.27.06.2017.F.02.02 raqamli 09.00.00 – Falsafa fanlari, 09.00.01 Ontologiya, gnoseologiya va mantiq, 09.00.02 ong, madaniyat va amaliyot shakllari falsafasi (nomi),09.00.03 Falsafa tarixi, 09.00.04 Ijtimoiy falsafa  ixtisosliklari bo’yicha  Ilmiy kengash


Kengash O‘zbekiston Respublikasi OAKning  2017 yil 27 iyundagi  № 83 buyrug‘i bilan tasdiqlangan.

Ilmiy kengash raisi: To’rayev Baxtiyor Omonovich –falsafa fanlari doktori, professor.

Ilmiy kengash rais o’rinbosari: To‘ychiyev Berdiqul Turaqulovich – falsafa fanlari doktori, professor.

Ilmiy kotib: G‘aybullayev Otabek Muhammadiyevich – falsafa fanlari doktori

Ilmiy kengash tarkibi:

T/r

F.I.O.

Ilmiy darajasi va ilmiy unvoni

Ixtisoslik shifri

1

To’rayev B. O.

(rais)

falsafa fanlari doktori, professor

09.00.01

2

To’ychiyev B. T.

(rais o’rinbosari)

falsafa fanlari doktori, professor

09.00.03

3

G’aybullayev O. M.

(ilmiy kotib)

falsafa fanlari doktori

09.00.02

4

Yaxshilikov J. Ya.

falsafa fanlari doktori, professor

09.00.04

5

Azizqulov A. A.

falsafa fanlari doktori, professor

09.00.01

6

Berdimurodova A. K.

falsafa fanlari doktori, professor

09.00.01

7

Bozorboyev J. B.

falsafa fanlari doktori, professor

09.00.01

8

Qo’shoqov Sh. S.

falsafa fanlari doktori, professor

09.00.01

9

Salomova H. Yu.

falsafa fanlari doktori, professor

09.00.01

10

Ochilova B. M.

falsafa fanlari doktori, professor

09.00.02

11

Safarova N. O.

falsafa fanlari doktori, professor

09.00.02

12

Xajiyeva M. S.

falsafa fanlari doktori, professor

09.00.02

13

Xudoyberdiyev I. E.

falsafa fanlari doktori, professor

09.00.02

14

Abduholiqov S.

falsafa fanlari doktori, professor

09.00.03

15

Navro’zova G.

falsafa fanlari doktori, professor

09.00.03

16

Shodiyev R. T.

falsafa fanlari doktori, professor

09.00.03

17

Shodmonov Q. B.

falsafa fanlari doktori, professor

09.00.03

18

Abilov O’. M.

falsafa fanlari doktori, professor

09.00.04

19

Ro’ziyeva R. X.

falsafa fanlari doktori, professor

09.00.04

20

Xuseynova A. A.

falsafa fanlari doktori, professor

09.00.04

21

Choriyev S. A.

falsafa fanlari doktori, professor

09.00.04

 

DSc.27.06.2017.F.09.02 Ilmiy kengash qoshidagi Ilmiy seminar tarkibi

T/r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va ilmiy unoni

Ixtisoslik shifri

1

Karimov Soyimnazar  (rais)

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.01

2

Safarova Nigora Olimovna (rais o’rinbosari)

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.02

3

Tursunova Olmos Fayziyevna (ilmiy kotib)

Falsafa fanlari nomzodi, dosent

09.00.02

4

Abduholiqov Safar

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.03

5

Azizqulov Akrom Abdurahmonovich

Falsafa fanlari nomzodi, dosent

09.00.01

6

Artikov Muzaffar Abdurahmonovich

Falsafa fanlari nomzodi, dosent

09.00.04

7

G’aybullayev Otabek Muhammadiyevich

Falsafa fanlari doktori

09.00.02

8

Norov S.

Falsafa fanlari nomzodi, dosent

09.00.04

9

Karimov Bahtiyor Rahmonovich

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.03

10

Yaxshilikov Jo’raboy Yaxshilikovich

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.04

11 Choriyev Sanjar Anvarovich Falsafa fanlari doktori, professor 09.00.04
12

Karimov Soyimnazar

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.01

13

Qoraboyev Usmon Xosilovich

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.02

14

Qo’shoqov Shuhrat Soliyevich

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.01

15

Ochilova Baxti Murodovna

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.02

16

Ro’ziyeva Ruxsora Xodiyevna

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.04

17

Salomova Hakima Yusupovna

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.01

18

To’rayev Baxtiyor Omonovich

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.01

19

Xudoyberdiyev Ismatullo Egamberdiyevich

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.02

20

Xuseynova Abira Amanovna

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.04

21

Shodiyev Rustam Tohirovich

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.03

22

O’zR OAK Ekspert komissiyasi

   

 

Samarqand Davlat universiteti huzuridagi falsafa doktori (PhD) Ilmiy darajasini beruvchi PhD.29.08.2017.FM.02.04 raqamli 01.04.09 – Magnit hodisalari fizikasi, 01.04.05 - Optika  ixtisosliklari bo’yicha  

Ilmiy kengash


Kengash O’zbekiston Respublikasi OAKning  2017 yil 30 noyabrdagi  № 182 buyrug’i bilan tasdiqlangan.

Ilmiy kengash raisi: Ashurov Muxsinjon Xurramovich –fizika-matematika fanlari doktori, akademik.

Ilmiy kengash rais o’rinbosari: Quvondiqov Obloqul Quvondiqovich  –fizika-matematika fanlari doktori, professor.

Ilmiy kotib: Rajabov Rustam Mustafoyevich–fizika-matematika fanlari nomzodi, dosent.

Ilmiy kengash tarkibi:

T/r

F.I.O.

Ilmiy darajasi va ilmiy unvoni

Ixtisoslik shifri

 1.  

Ashurov M.X.

(rais)

Fizika-matematika fanlari doktori, akademik

01.04.09

 1.  

Quvondiqov O.Q.

(rais o’rinbosari)

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.09

 1.  

Rajabov R.M.

(ilmiy kotib)

Fizika-matematika fanlari nomzodi, dosent

01.04.09

 1.  

Yuldashev U.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.09

 1.  

Turayev E.T.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.09

 1.  

Nizomov N.N.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.05

 1.  

Sabirov L.M.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.05

 1.  

Astanov S.X.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.05

 1.  

Eshkobilov N.B.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.05

 1.  

Kodirov M.K.

Fizika-matematika fanlari doktori

01.04.05

 1.  

Tashatov A.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.09

 1.  

Normurodov M.T.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.09

 1.  

Eshpulatov B.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.09

 1.  

Axmedjanov F.R.

Fizika-matematika fanlari doktori

01.04.09

 1.  

Kuyliyev B.T.

Fizika-matematika fanlari nomzodi, dosent

01.04.05

 1.  

Xushvaktov X.A.

Fizika-matematika fanlari nomzodi, dosent

01.04.05

 1.  

Semenov D.I.

Fizika-matematika fanlari doktori

01.04.05

 1.  

Shakarov X.O.

Fizika-matematika fanlari nomzodi, dosent

01.04.09

 1.  

Murodov G.

Fizika-matematika fanlari nomzodi, dosent

01.04.05

 1.  

Mukimov K.M.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.09

 1.  

Tashkenbayev U.N.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.05

 

PhD.29.08.2017.FM.02.04 Ilmiy kengash qoshidagi Ilmiy seminar tarkibi

T/r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va ilmiy unoni

Ixtisoslik shifri

 1.  

Semenov D.I.

(rais)

Fizika-matematika fanlari doktori

01.04.05

 1.  

Jumabayev A.

(rais o’rinbosari)

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.05

 1.  

Yakubov A.A.

(ilmiy kotib)

Fizika-matematika fanlari nomzodi, dosent

01.04.05

 1.  

Djurayev D.R.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.09

 1.  

Sabirov L.M.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.05

 1.  

Eshkobilov N.B.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.05

 1.  

Kuvandikov O.K.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.09

 1.  

Kodirov M.K.

Fizika-matematika fanlari doktori

01.04.09

 1.  

Eshpulatov B.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.09

 1.  

Arzikulov E.U.

Fizika-matematika fanlari nomzodi, dosent

01.04.10

 1.  

Kurtaliyev E.N.

Fizika-matematika fanlari doktori

01.04.05

 1.  

Rajabov R.M.

Fizika-matematika fanlari nomzodi, dosent

01.04.09

 1.  

Shakarov X.O.

Fizika-matematika fanlari nomzodi, dosent

01.04.09

 1.  

Xamrayev N.S.

Fizika-matematika fanlari nomzodi, dosent

01.04.09

 1.  

Subxonkulov I.

Fizika-matematika fanlari nomzodi, dosent

01.04.09

 1.  

Xushvaktov X.A.

Fizika-matematika fanlari nomzodi, dosent

01.04.05

 1.  

Nizomov N.N.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.05

 1.  

Egamov Sh.

Fizika-matematika fanlari nomzodi, dosent