Samarqand Davlat Universiteti

uz-samdu-title

  • O'zbekcha
  • Русский
  • English

Phone:    +998 66 2391140
Fax:        +998 66 2391140
E-mail: monitor@samdu.uz
Ishonch telefoni: +998662391105

Bosh sahifa Umumiy ma'lumotlar Universitet nizomi

Universitet nizomi - Sahifa 4

E-mail Bosish PDF
Maqolaning indexi
Universitet nizomi
Sahifa 2
Sahifa 3
Sahifa 4
Sahifa 5
Sahifa 6
Sahifa 7
Sahifa 8
Sahifa 9
Hamma sahifalar

   

III. O‘quv–tarbiyaviy va ilmiy–uslubiy ishlar

24.Universitet quyidagi yo‘nalish va mutaxassisliklar bo‘yicha oliy ta’lim va oliy o‘quv yurtidan keyingi ta’limning asosiy ta’limiy professional dasturlari, qo‘shimcha professional ta’lim (kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish)ning dasturlarini amalga oshiradi; 

1).Oliy ta’lim (bakalavriyat).

a) kunduzgi o‘quv shakli:

 

a) kunduzgi o‘quv shakli:
1.   5141500 Milliy istiqlol g‘oyasi, huquq va ma’naviyat asoslari
2.   5440100 Fizika
3.   5220100 Tojik filologiyasi
4.   5220100 Rus filologiyasi
5.   5521700 Elektronika va mikroelektronika
6.   5440400 Kimyo
7.   5220100 O‘zbek filologiyasi
8.   5620100 Agrokimyo va agrotuproqshunoslik
9.   5141900 Jismoniy tarbiya va jismoniy madaniyat
10.      5141600 Boshlang‘ich ta’lim va sport tarbiyaviy ish
11.      5141800 Defektologiya
12.      5141000 Musiqiy ta’lim
13.      5460100 Matematika
14.      5440200 Mexanika
15.      5480100 Amaliy matematika va informatika
16.      5380100 Yurisprudensiya
17.      5380103 Yurisprudensiya: fuqarolik huquqiy faoliyat
18.      5380102 Yurisprudensiya: davlat huquqiy faoliyat
19.      5850200 Ekologiya va tabiatdan foydalanish
20.      5340100 Iqtisodiyot
21.      5340200 Menejment
22.      5220200 Tarix
23.      5440500 Geografiya
24.      5440600 Gidrometereologiya
25.      5310300 Sosiologiya
26.      5220300 Falsafa
27.      5420100 Biologiya
28.      5141700 Maktabgacha tarbiya va sport
29.      5146800 Pedagogika va psixologiya
30.      5140900 Kasbiy ta’lim (transport vositalaridan foydalanish)
31.      5140900 Kasbiy ta’lim (amaliy san’at)
32.      5140900 Kasbiy ta’lim (iqtisod)
33.      5140700 Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi
34.      5142000 Mehnat ta’limi
35.      5760100 Ijtimoiy ish
Ikkinchi mutaxassislik:
1.         5141600 Boshlang‘ich ta’lim va sport tarbiyaviy ish
2.         5141800 Defektologiya
3.         5380100 Yurisprudensiya
4.         5340100 Iqtisodiyot
5.         5220200 Tarix
6.         5146800 Pedagogika va psixologiya
Maxsus sirtqi o‘quv shakli:
1.    5220100 Tojik filologiyasi
2.    5220100 O‘zbek filologiyasi
3.    5141900 Jismoniy tarbiya va jismoniy madaniyat
4.    5141600 Boshlang‘ich ta’lim va sport tarbiyaviy ish
5.    5141000 Musiqiy ta’lim
6.    5141700 Maktabgacha tarbiya va sport
7.    5140900 Kasbiy ta’lim
8.    5142000 Mehnat ta’limi
 
2) Oliy ta’lim (magistratura):
1.         5A140801 Pedagogika (ta’lim turlari bo‘yicha)
2.         5A140802 Psixologiya (ta’lim turlari bo‘yicha)
3.         5A140901 Kasb ta’limi (sohalari bo‘yicha)
4.         5A141001 Musiqiy ta’lim
5.         5A141602 Boshlang‘ich ta’lim
6.         5A141901 Jismoniy tarbiya va jismoniy madaniyat
7.         5A210206 Muzeyshunoslik; konservasiya va badiiy boyliklarni saqlash
8.         5A220101 Adabiyotshunoslik (o‘zbek adabiyoti)
9.         5A220101 Adabiyotshunoslik (rus adabiyoti)
10.     5A220102 Lingvistika (o‘zbek tili)
11.     5A220102 Lingvistika (rus tili)
12.     5A220102 Lingvistika (fors, tojik, arab tillari)
13.     5A220103 Tarjima nazariyasi va amaliyoti
14.     5A220106 Kasb-hunar fanlarini o‘qitish metodikasi (o‘zbek tili)
15.     5A220201 Vatan tarixi
16.     5A220203 Umumiy tarix
17.     5A220204 Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqotlar metodlari
18.     5A220206 Arxeologiya
19.     5A220301 Dialektika va bilish nazariyasi
20.     5A220308 Siyosat falsafasi
21.     5A310301 Sosiologiya nazariyasi, metodologiyasi va tarixi
22.     5A340109 Aholishunoslik va mehnat iqtisodiyoti
23.     5A420102 Zoologiya
24.     5A420103 Botanika
25.     5A420104 O‘simliklar fiziologiyasi
26.     5A420105 Odam va hayvonlar fiziologiyasi
27.     5A420109 Biokimyo
28.     5A420110 Biotexnologiya
29.     5A440101 Nazariy fizika
30.     5A440105 Lazer fizikasi
31.     5A440106 Atom yadrosi va elementar zarrachalar fizikasi
32.     5A440107 Magnit hodisalari fizikasi
33.     5A440108 Issiqlik fizikasi va molekulyar fizika
34.     5A440122 Geliofizika va quyosh energiyasidan foydalanish
35.     5A440126 Fizika fanini o‘qitish metodikasi
36.     5A440201 Nazariy mexanika
37.     5A440202 Deformasiyalanuvchi qattiq jism mexanikasi
38.     5A440203 Suyuqlik, gaz va plazma mexanikasi
39.     5A440401 Noorganik kimyo
40.     5A440402 Analitik kimyo
41.     5A440403 Organik kimyo
42.     5A440503 Fizik geografiya, landshaflar geofizikasi va geokimyosi
43.     5A460101 Matematik tahlil
44.     5A460102 Differensial tenglamalar
45.     5A460103 Geometriya va topologiya
46.     5A460104 Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika
47.     5A460105 Matematik mantiq, algebra va sonlar nazariyasi
48.     5A460107 Matematika fanini o‘qitish metodikasi
49.     5A480101 Hisoblash matematikasi
50.     5A480103 Amaliy matemika va axborot texnologiyalari
51.     5A480104 Matematik modellash
52.     5A480107 Matematik fizika
53.     5A480108 Optimallashtirish va optimal boshqaruv
54.     5A521701 Qattiq jismli elektronika mekroelektronika
55.     5A521703 Kvant elektronikasi
56.     5A521709 KH fanlarni o‘qitish metodikasi (elektronika va mikroelektronika)
57.     5A521906 Hisoblash mashinalari, komplekslari, tizimlari va tarmoqlarini ilmiy tadqiqotlarda qo‘llash
58.     5A620101 Tuproqshunoslik
59.     5A620103 Agrotuproqshunoslik va agrofizika
60.     5A850201 Ekologiya
 
3). Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta’lim
a) aspirantura:
01.01.01 Matematik analiz
01.01.02 Differensial tenglamalar
01.01.03 Matematik fizika
01.01.06 Matemati mantiq, algebra va sonlar nazaryasi
01.02.01 Nazariy mexanika
01.04.02 Nazariy fizika
01.04.03 Radiofizika
01.04.05 Optika
01.04.07 Qattiq jism fizikasi
01.04.11 Magnit xodisalari fizikasi
01.04.16 Atom yadorosi va elementar zarrachalar fizikasi
01.04.21 Lazer fizikasi
02.00.02 Analitik kimyo
03.00.04 Biokimyo
03.00.05 Botanika
03.00.08 Zoologiya
03.00.12 O‘simliklar fiziologiyasi
05.13.01 Texnika tizimlarida boshqaruv
06.01.03 Agrotuproqshunoslik va agrofizika
07.00.00 Tarix fanlari
07.00.02 Vatan tarixi
07.00.03 Umumiy tarix
08.00.01 Iqtisodiy nazariya
08.00.10 Aholishunoslik va mehnat iqtisodi
09.00.01 Dialektika va bilish nazariyasi
09.00.06 Din va hurfikrlilik falsafasi
10.01.02 Hozirgi milliy adabiyot (o‘zbek adabiyot)
10.01.03 Milliy adabiyot tarixi (o‘zbek adabiyot)
10.02.02 Milliy tillar
a) o‘zbek tili
b) rus tili
v) tojik tili
11.00.01 Tabiiy geografiya, landshaftlar geofizikasi va geokimyosi
13.00.01 Pedagogika nazariyasi va tarixi
 
b) doktorantura:
01.01.03 Matematik fizika
01.04.05 Optika
10.02.02 Milliy tillar
13.00.01 Pedagogika nazariyasi va tarixi
 
v) qo‘shimcha professional ta’lim (malaka oshirish va qayta tayyorlash):
1.         Matematika
2.         Informatika va hisoblash texnikasi
3.         Biologiya
4.         Geografiya
5.         Kimyo
6.         Fizika
7.         Fransuz tili
8.         Nemis tili
9.         Lotin tili
10.     Ingliz tili
11.     Pedagogika va psixologiya
12.     O‘zbek tili va adabiyoti
13.     Rus tili va adabiyoti
14.     Tojik tili va adabiyoti
15.     Falsafa
16.     Iqtisodiy nazariya
17.     Siyosatshunoslik
18.     Sosiologiya
19.     O‘zbekiston tarixi
20.     Etika va estetika
 
Universitet tayyorlov markazidaquyidagi ixtisosliklar bo‘yicha tinglovchilar tayyorlanadi:
1.       Fizika, elektronika va mikroelektronika, kasbiy ta’lim
2.       Matematika, mexanika
3.       Amaliy matematika va informatika
4.       Axborot texnologiyasi va informasion texnologiya
5.       Ximiya
6.       Biologiya
7.       Ekologiya
8.       Tuproqshunoslik
9.       Davolash
10.   Pediatriya
11.   O‘zbek tili va adabiyoti
12.   Rus tili va adabiyot
13.   Tojik tili va adabiyot
14.   Jurnalistika
15.   Tarix
16.   Sosiologiya
17.   Falfasa
18.   Milliy istiqlol g‘oyasi; huquq va ma’naviyat asoslari
19.   Huquqshunoslik
20.   Iqtisodiyot
21.   Chet tillari (ingliz, nemis, fransuz, korey filologiyasi)
22.   Jismoniy madaniyat
23.   Geografiya, gidrometeorologiya
24.   Pedagogika va boshlang‘ich ta’lim
25.   Pedagogika va psixologiya
26.   Musiqiy ta’lim
 
25.Universitet oliy ta’limning asosiy ta’lim dasturlarini ikki bosqichda amalga oshiradi: bakalavriat va magistratura.
Bakalavriyat – ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha fundamental va amaliy bilimlar beruvchi, o‘qish muddati 4 yildan kam bo‘lmagan tayanch oliy ta’limdir.
Bakalavr dasturini tugatgan bitiruvchilarga davlat attestasiyasi yakunlari bo‘yicha ta’lim yo‘nalishiga tegishli «bakalavr» darajasi beriladi hamda davlat namunasidagi diplom topshiriladi.
Magistratura – yo‘nalishning aniq mutaxassisligi bo‘yicha fundamental va amaliy bilimlar beruvchi, bakalavriyat negizda, o‘qish muddati 2 yildan kam bo‘lmagan oliy ta’limdir.
Magistr dasturini tugatgan bitiruvchilarga davlat attestasiyasi yakunlari bo‘yicha muayyan mutaxassislikga tegishli «magistr» darajasi beriladi va davlat namunasidagi diplom topshiriladi.
Bakalavrlik va magistrlik davlat namunasidagi diplom uning egalariga kasbiy faoliyat bilan shug‘ullanish yoki tanlangan ta’lim yo‘nalishi (mutaxassislik)ga muvofiq navbatdagi ta’lim bosqichlarida o‘qishni davom ettirish huquqini beradi.
Magistratura qabul qilish tartibi ta’limni boshqarish bo‘yicha Davlat organi tomonidan tasdiqlangan Nizomga muvofiq belgilanadi.
Respublika va horijiy oliy o‘quv yurtlari bilan magistrantlarni almashish belgilangan tartibda amalga oshiriladi.
26.Universitetda o‘quv jarayonini tashkil etish, universitet tomonidan namunaviy o‘quv rejalari asosida ishlab chiqiladigan va tasdiqlanadigan o‘quv rejalar (o‘quv kurslar, fanlar va o‘quv yillari bo‘yicha taqsimlanan ta’lim dasturlari mazmuni), yillik kalendar o‘quv jadvali hamda mashg‘ulotlar jadvali bilan tartibga solinadi.
O‘quv jarayonini maqsadli yo‘naltirish yo‘li bilan tashkil etish, ya’ni ta’lim shakllari, uslub va vositalarni tanlash yo‘li bilan talabalariga oliy ta’limning asosiy.
Ta’lim va tarbiya jarayonining birligi davlat ta’lim standartlari bilan ta’minlanadi. Universitetning ma’naviy-ma’rifiy va sport bo‘g‘inlariga, talabalar va boshqa jamoatchilik tashkilotlariga rahbarlik qilish va ularning faoliyatini muvofiqlashtirib borish ma’naviy va ma’rifiy masalalar bo‘yicha prorektor tomonidan amalga oshiriladi.
27.Universitetda o‘quv mashg‘ulotlarning quyidagi asosiy turlari belgilangan: ma’ruza, konsultasiya, seminar, amaliy mashg‘ulot, laboratoriya ishi, nazorat ishi, kollokvium, mustaqil ish, malakaviy amaliyot, kurs loyihasi (kurs ishi), bakalavrlik bitiruv malakaviy ishi hamda magistrlik dissertasiyasi.
Auditoriya mashg‘ulotlarining barcha turlari uchun 80 tanaffussiz akademik soat belgilangan. O‘quv mashg‘ulotlari orasidagi tanaffus kamida 10 minut bo‘ladi.
Ta’lim va tarbiya olib boriladigan tillar: o‘zbek, rus, tojik, ingliz.
28.Universitetda mutaxassislar tayyorlash kunduzgi va sirtqi o‘quv shaklida olib boriladi.
Oliy ta’limning asosiy kasbiy ta’lim dasturi doirasida ta’lim olishning barcha shakllari uchun yagona davlat ta’lim standarti qo‘llaniladi.
29.Universitetda  o‘quv yili ikki semestrga bo‘linadi va uning har birida talabalarning o‘zlashtirishi reyting nazorati  shaklida yakunlanadi.
Sirtqi o‘quv shaklida o‘quv yili o‘quv grafigiga ko‘ra belgilanadi.
Reyting nazoratida talabalar o‘zlashtirishi 100 ballik tizimda  belgilanadi.
O‘zlashtiruvchi talabalarni kursdan kursga o‘tkazish fakultet dekani tavsiyasiga binoan rektor buyrug‘i bilan amalga oshiriladi. Talabalarni kursdan kursga shartli o‘tkazish mumkin emas.
Oliy ta’limning ta’lim dasturlarini o‘zlashtirish ta’limni boshqarish bo‘yicha vakolatli davlat organi tomonidan tasdiqlangan Nizomga muvofiq, albatta, bitiruvchilarning Yakuniy davlat attestasiyasi bilan tugallanadi.
30.Universitetda ilg‘or pedagogik va informasion texnologiyalarni, ta’limni individuallashtirish va mustaqil ta’lim olish vositalarini, modul tizimi hamda masofali ta’lim berishni qo‘llash hisobiga mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishga yo‘natirilgan ilmiy-uslubiy ishlar amalga oshiriladi.
31.Universitetda oliy o‘quv yurtidan keyingi ta’lim doirasida O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestasiya komissiyasi tomonidan tasdiqlangan mutaxassisliklar bo‘yicha aspirantura va doktorantura orqali ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlash, shuningdek, fan nomzodi yoki doktori ilmiy darajasini olish uchun dissertasiyalar tayyorlash va himoya qilish uchun universitetga tadqiqotchilarni biriktirish ishlari amalga oshiriladi.
Oliy o‘quv yurtidan keyigi ta’limni olish tartibi, uzluksiz ta’limda ilmiy va ilmiy-pedogogik kadrlar tayyorlash to‘g‘risidagi Nizom bilan belgilanadi. Universitetda 1. 010402 Optika mutaxassisliklari bo‘yicha fan nomzodi ilmiy darajasini berish yuzasidan ixtisoslashgan kengash faoliyat ko‘rsatadi.
32.Malaka oshirish va qayta tayyorlash markazida, shuningdek, kurslarda o‘rnatilgan tartibdagi  hujjatberiladi.
33.Ilmiy kengashning tematik rejalar bo‘yicha, bajariladigan ishlarning sifati hamda mehnat xavfsizligini ta’minlagan holda talabalar, aspirantlar, doktorantlarni keng jalb etish ilmiy-tadqiqot va ijodiy ishlarga keng jalb etish  amalga oshiriladi.
Ilmiy-tadqiqotlar quyidagi mablag‘lar hisobidan moliyalashtiriladi:
·     Fan, texnika va madaniyatning muhim yo‘nalishlari bo‘yicha fundamental va qidiruv tadqiqotlarni  bajarish uchun ajratiladiga davlat byudjeti;
·     Shartnoma asosida, sohaviy vazirliklar, idoralar, korxonalar, birlashmalar va boshqa, shu jumladan, xorijiy tashkilotlar grantlari mablag‘lari.

 

 

 Oxirgi yangilash ( 27.11.2016 15:08 )  

Rektor virtual qabulxonasi

Banner

Fotogaleriya


1-131-20foto-201-91-17

TUG'ILGAN KUN MUBORAK BO'LSIN!

24-Iyun. Kushshayeva Matlyuba, Xamrakulova Iroda Shaxobovna, Boboqulov G‘olib Doniyorovich, Kushatov Toshkul Shamsiyevich, Pirnazarov Sherzod Shermamatovich

Elektron pochta xizmati

1414756350 e-mail2
Banner

E'lonlar

 
logoabitur1
   

Yaponiya fan - texnologiyalari,sport  va madaniyat vazirligi   va YUNESKOning milliy komissiyasi hamkorligida Yaponiya “Goi jahon fondi”  “Tabiatdan o’rganamiz” mavzusida xalqaro essay tanlovini e’lon qiladi.
Tanlovda ishtirok etish tartibi  http://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/ web sahifasidato’liq berilgan. Esseylar 2017 yil 15 Iyunga qadar 
е-mail: essay@goipeace.or.jp  manziliga jo’natiladi. Asosiy sovrin 100 ming yena (900$) va 25 noyabr kuni mukofotlani topshirish uchun yaponiyaga taklif etiladi.
Qo’shimcha ma’lumot xalqaro aloqalar bo’limidan olish mumkin. 
   

Samarqand Davlat universiteti “Ochiq eshiklar kuni”ga taklif etadi. Tadbir 2017 yil 10-12 iyun kunlari 900 da Samarqand Davlat universitetining katta majlislar zalida ochiladi. Manzil: Samarqand shahar, universitet xiyoboni, 15-uy, Tel: (0366) 233-60-85.   

Loyihalar

Banner
Banner

Fikr.UZda SamDU blogi

Banner

Milliy internet tanlovi

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Reyting


Statistika

Foydalanuvchilar : 7
Maqolalar : 554
Bog'lanishlar : 6
Ko'rilgan maqolalar soni : 19680277
Hozir 913 ta mehmon onlaynda

Ob-havo

Онлайн консультант