Manzil: 140104, O`zbekiston, Samarqand shahri, Universitet xiyoboni, 15-uy

Samarqand davlat universiteti huzuridagi falsafa doktori (PhD) Ilmiy darajasini beruvchi PhD.27.06.2017.FM.02.01 raqamli 01.01.01–Matematik analiz, 01.01.02–Differensial tenglamalar va matematik fizika ixtisosligi bo’yicha Ilmiy kengash

Kengash O’zbekiston Respublikasi OAKning 2018 yil 28 fevraldagi № 20 buyrug’i bilan tasdiqlangan.

Ilmiy kengash tarkibi

T/R

F.I.O.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisoslik shifri

 1.  

Soleyev Axmadjon Soleyevich
(rais)

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.01.01

 1.  

Laqayev Saidahmad Norjigitovich 
(rais o’rinbosari)

Fizika-matematika fanlari doktori, akademik

01.01.01

 1.  

Begmatov Akram Xasanovich 
(rais o’rinbosari)

Fizika-matematika fanlari doktori, dotsent

01.01.02

 1.  

Xalxo’jayev Ahmad Miyassarovich 
(ilmiy kotib)

Fizika-matematika fanlari doktori

01.01.01

 1.  

Xatamov Axtam

Fizika-matematika fanlari doktori

01.01.01

 1.  

Abdullayev Joniqul Ibragimovich

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.01.01

 1.  

Ikromov Isroil Akramovich

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.01.01

 1.  

Shoimqulov Baxodir Allaberdiyevich

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.01.01

 1.  

G’anixo’jayev Rasul Nabiyevich

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.01.01

 1.  

Imomqulov Sevdiyor

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.01.01

 1.  

Eshqobilov Yusup Xalbayevich

Fizika-matematika fanlari doktori, dotsent

01.01.01

 1.  

Xasanov Aknazar Bekturdiyevich

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.01.02

 1.  

Toxirov Jozil Ostonovich

Fizika-matematika fanlari doktor

01.01.02

 1.  

Xalmuxamedov Alimjon Raximovich

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.01.02

 1.  

Eshonqulov Tolib Eshonqulovich

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.01.02

PhD.27.06.2017.FM.02.01 Ilmiy kengash qoshidagi Ilmiy seminar tarkibi

(01.01.01–Matematik analiz)

T/R

F.I.O.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisoslik shifri

 1.  

Laqayev Saidahmat Norjigitovich 
(rais)

Fizika-matematika fanlari doktori, akademik

01.01.01

 1.  

Ikromov Isroil Akramovich 
(rais o’rinbosari)

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.01.01

 1.  

To’raqulov Davir Davronovich 
(ilmiy kotib)

Fizika-matematika fanlari nomzodi

01.01.01

 1.  

Abdullayev Joniqul Ibragimovich

Fizika-matematika fanlari doktori

01.01.01

 1.  

Xatamov Axtam

Fizika-matematika fanlari doktori

01.01.01

 1.  

Shoimqulov Bahodir Allaberdiyevich

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.01.01

 1.  

Imomqulov Sevdiyor Akramovich

Fizika-matematika fanlari doktori

01.01.01

 1.  

Botirov G’olibjon Isroilovich

Fizika-matematika fanlari nomzodi

01.01.01

 1.  

Eshqobilov Yusup Xalbayevich

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.01.01

 1.  

Xalxo’jayev Ahmad Miyassarovich

Fizika-matematika fanlari doktori

01.01.01

 1.  

Kuliyev Komil Donaboyevich

PhD

01.01.01

 1.  

Xasanov G’ofur Aknazarovich

Fizika-matematika fanlari nomzodi

01.01.01

 1.  

Absalamov Tolliboy

Fizika-matematika fanlari nomzodi,  dotsent

01.01.01

 1.  

G’anixo’jayev Rasul Nabiyevich

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.01.01

 1.  

Yaxshiboyev Maxmadiyor Umirovich

Fizika-matematika fanlari nomzodi,  dotsent

01.01.01

 1.  

O’zR OAK ekspert kengash a’zosi

 

 

PhD.27.06.2017.FM.02.01 Ilmiy kengash qoshidagi Ilmiy seminar tarkibi

(01.01.02–Differensial tenglamalar va matematik fizika)

T/R

F.I.O.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisoslik shifri

 1.  

Xasanov Aknazar Bekturdiyevich 
(rais)

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.01.02

 1.  

Begmatov Akram Xasanovich 
(rais o’rinbosari)

Fizika-matematika fanlari doktori, dotsent

01.01.02

 1.  

Ochilov Zarifjon Husanovich 
(ilmiy kotib)

Fizika-matematika fanlari nomzodi

01.01.02

 1.  

Xaydarov Akram

Fizika-matematika fanlari doktori, dotsent

01.01.02

 1.  

Eshonqulov Tolib Eshonqulovich

Fizika-matematika fanlari doktori, dotsent

01.01.02

 1.  

Durdiyev Durdimurod Qalandarovich

Fizika-matematika fanlari doktori, dotsent

01.01.02

 1.  

Bozorov Islom Nomozovich

Fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent

01.01.02

 1.  

Toxirov Jozil Ostonovich

Fizika-matematika fanlari doktor, dotsent

01.01.02

 1.  

Malikov Ziyodulla

Fizika-matematika fanlari nomzodi

01.01.02

 1.  

O’zR OAK Ekspert kengash a’zosi

 

 

 1.  

Xatamov Axtam

Fizika-matematika fanlari doktor, dotsent

01.01.02

 1.  

Niyozov Iqbol Ergashovich

Fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent

01.01.02

 1.  

Jabborov Elmurod Yazdonovich

Fizika-matematika fanlari nomzodi

01.01.02

 1.  

Ne’matov Akbar

Fizika-matematika fanlari nomzodi

01.01.02

 1.  

Samadov Saidazim Mamaraximovich

Fizika-matematika fanlari nomzodi

01.01.02

 

Samarqand Davlat universiteti huzuridagi falsafa doktori (PhD) Ilmiy darajalar beruvchi DSc.27.06.2017.Fil.02.03 raqamli 10.00.01 – O’zbek tili, 10.00.02 – O’zbek adabiyoti, 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti (tojik tili va tojik adabiyoti), 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog’ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik ixtisosliklari bo’yicha Ilmiy kengash

Kengash O’zbekiston Respublikasi OAKning  2017 yil 28 dekabrdagi  №247/2 buyrug’i bilan tasdiqlangan.

Ilmiy kengash tarkibi

T/R

F.I.O.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisoslik shifri

 1.  

Muhiddinov M.Q. 
(rais)

Filologiya fanlari doktori, professor

10.00.02

 1.  

Salohiy D.I. 
(rais o’rinbosari)

Filologiya fanlari doktori

10.00.02

 1.  

Pardayev A.B. 
(ilmiy kotib)

Filologiya fanlari doktori dotsent

10.00.01

 1.  

Abdiyev M.B.

Filologiya fanlari doktori, dotsent

10.00.01

 1.  

Axmedova Sh.N.

Filologiya fanlari doktori, professor

10.00.02

 1.  

Yo’ldoshev B.

Filologiya fanlari doktori

10.00.02

 1.  

Karimov S.A.

Filologiya fanlari doktori, professor

10.00.01

 1.  

Mamatov A.E.

Filologiya fanlari doktori

10.00.01

 1.  

Umurov H.I.

Filologiya fanlari doktori, professor

10.00.02

 1.  

Sanaqulov U.

Filologiya fanlari doktori

10.00.01

 1.  

Hasanov Sh.A.

Filologiya fanlari doktori

10.00.02

 1.  

To’rayev D.

Filologiya fanlari doktori, professor

10.00.02

 1.  

Amanturdiyev A.J.

Filologiya fanlari doktori

10.00.01

 1.  

Xolmurodov A.

Filologiya fanlari doktori

10.00.02

 1.  

Eltazarov J.D.

Filologiya fanlari doktori

10.00.01

 1.  

Erkinov A.S.

Filologiya fanlari doktori

10.00.02

 1.  

Shokirov T.S.

Filologiya fanlari doktori, professor

10.00.05

 1.  

Hasanov A.A.

Filologiya fanlari doktori, professor

10.00.05

 1.  

Sa’diyev S.S.

Filologiya fanlari doktori, professor

10.00.05

 1.  

Hamroyev J.

Filologiya fanlar doktori

10.00.05

 1.  

Qudratullayev H.S.

Filologiya fanlari doktori, professor

10.00.05

DSc.27.06.2017.Fil.02.03 Ilmiy kengash qoshidagi Ilmiy seminar tarkibi

T/R

F.I.O.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisoslik shifri

 1.  

Hamroyev J. 
(rais)

Filologiya fanlar doktori, professor

10.00.05

 1.  

Sanaqulov U. 
(rais o’rinbosari)

Filologiya fanlar doktori, professor

10.00.01

 1.  

Abdiyev M.B. 
(ilmiy kotib)

Filologiya fanlar doktori

10.00.01

 1.  

Amanturdiyev A.Dj.

Filologiya fanlar doktori

10.00.01

 1.  

Axmedova Sh.N.

Filologiya fanlar doktori

10.00.01

 1.  

Yo’ldoshev B.

Filologiya fanlar doktori

10.00.02

 1.  

Hasanov Sh.A.

Filologiya fanlar doktori

10.00.02

 1.  

Salohiy D.I.

Filologiya fanlar doktori

10.00.02

 1.  

Soliyev A.

Filologiya fanlar doktori

10.00.02

 1.  

To’rayev D.

Filologiya fanlar doktori, professor

10.00.02

 1.  

O’zR OAK ekspert kengash a’zosi

 

 

 1.  

Umurov H.I.

Filologiya fanlar doktori, professor

10.00.02

 1.  

Homidiy H.

Filologiya fanlar doktori, professor

10.00.02

 1.  

Shodmonov N.N.

Filologiya fanlar doktori, professor

10.00.02

 1.  

Eltazarov J.D.

Filologiya fanlar doktori

10.00.01

 1.  

Erkinov A.S.

Filologiya fanlar doktori, professor

10.00.02

 1.  

Fayzullayev N.

Filologiya fanlar doktori, professor

10.00.05

 1.  

Shokirov T.S.

Filologiya fanlar doktori, professor

10.00.05

 1.  

Hasanov A.A.

Filologiya fanlar doktori, professor

10.00.05

 1.  

Sa’diyev S.S.

Filologiya fanlar doktori, professor

10.00.05

 1.  

Qudratillayev H.S.

Filologiya fanlar doktori

10.00.05

Samarqand davlat universiteti huzuridagi Ilmiy darajalar beruvchi DSc.27.06.2017.F.02.02 raqamli 09.00.00 – Falsafa fanlari, 09.00.01 – Ontologiya, gnoseologiya va mantiq, 09.00.02 – Ong, madaniyat va amaliyot shakllari falsafasi, 09.00.03 – Falsafa tarixi, 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa  ixtisosliklari bo’yicha  Ilmiy kengash

Kengash O‘zbekiston Respublikasi OAKning  2017 yil 27 iyundagi  №83 buyrug‘i bilan tasdiqlangan.

Ilmiy kengash tarkibi

T/R

F.I.O.

Ilmiy darajasi va ilmiy unvoni

Ixtisoslik shifri

1.

To’rayev Baxtiyor Omonovich 
(rais)

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.01

2.

To‘ychiyev Berdiqul Turaqulovich 
(rais o’rinbosari)

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.03

3.

G‘aybullayev Otabek Muhammadiyevich
(ilmiy kotib)

Falsafa fanlari doktori

09.00.02

4.

Yaxshilikov J. Ya.

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.04

5.

Azizqulov A. A.

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.01

6.

Berdimurodova A. K.

falsafa fanlari doktori, professor

09.00.01

7.

Bozorboyev J. B.

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.01

8.

Qo’shoqov Sh. S.

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.01

9.

Salomova H. Yu.

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.01

10.

Ochilova B. M.

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.02

11.

Safarova N. O.

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.02

12.

Xajiyeva M. S.

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.02

13.

Xudoyberdiyev I. E.

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.02

14.

Abduholiqov S.

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.03

15.

Navro’zova G.

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.03

16.

Shodiyev R. T.

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.03

17.

Shodmonov Q. B.

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.03

18.

Abilov O’. M.

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.04

19.

Ro’ziyeva R. X.

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.04

20.

Xuseynova A. A.

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.04

21.

Choriyev S. A.

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.04

DSc.27.06.2017.F.09.02 Ilmiy kengash qoshidagi Ilmiy seminar tarkibi

T/r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va ilmiy unoni

Ixtisoslik shifri

1.

Karimov Soyimnazar 
(rais)

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.01

2.

Safarova Nigora Olimovna
(rais o’rinbosari)

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.02

3.

Tursunova Olmos Fayziyevna
(ilmiy kotib)

Falsafa fanlari nomzodi, dosent

09.00.02

4.

Abduholiqov Safar

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.03

5.

Azizqulov Akrom Abdurahmonovich

Falsafa fanlari nomzodi, dosent

09.00.01

6.

Artikov Muzaffar Abdurahmonovich

Falsafa fanlari nomzodi, dosent

09.00.04

7.

G’aybullayev Otabek Muhammadiyevich

Falsafa fanlari doktori

09.00.02

8.

Norov S.

Falsafa fanlari nomzodi, dosent

09.00.04

9.

Karimov Bahtiyor Rahmonovich

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.03

10.

Yaxshilikov Jo’raboy Yaxshilikovich

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.04

11. Choriyev Sanjar Anvarovich Falsafa fanlari doktori, professor 09.00.04
12.

Karimov Soyimnazar

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.01

13.

Qoraboyev Usmon Xosilovich

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.02

14.

Qo’shoqov Shuhrat Soliyevich

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.01

15.

Ochilova Baxti Murodovna

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.02

16.

Ro’ziyeva Ruxsora Xodiyevna

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.04

17.

Salomova Hakima Yusupovna

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.01

18.

To’rayev Baxtiyor Omonovich

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.01

19.

Xudoyberdiyev Ismatullo Egamberdiyevich

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.02

20.

Xuseynova Abira Amanovna

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.04

21.

Shodiyev Rustam Tohirovich

Falsafa fanlari doktori, professor

09.00.03

22.

O’zR OAK Ekspert komissiyasi

   

Samarqand davlat universiteti huzuridagi falsafa doktori (PhD) Ilmiy darajasini beruvchi PhD.29.08.2017.FM.02.04 raqamli 01.04.09 – Magnit hodisalari fizikasi, 01.04.05 - Optika  ixtisosliklari bo’yicha Ilmiy kengash

Kengash O’zbekiston Respublikasi OAKning  2017 yil 30 noyabrdagi  №182 buyrug’i bilan tasdiqlangan.

Ilmiy kengash tarkibi

T/R

F.I.O.

Ilmiy darajasi va ilmiy unvoni

Ixtisoslik shifri

 1.  

Ashurov Muxsinjon Xurramovich
(rais)

Fizika-matematika fanlari doktori, akademik

01.04.09

 1.  

Quvondiqov Obloqul Quvondiqovich
(rais o’rinbosari)

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.09

 1.  

Rajabov Rustam Mustafoyevich
(ilmiy kotib)

Fizika-matematika fanlari nomzodi, dosent

01.04.09

 1.  

Yuldashev U.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.09

 1.  

Turayev E.T.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.09

 1.  

Nizomov N.N.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.05

 1.  

Sabirov L.M.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.05

 1.  

Astanov S.X.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.05

 1.  

Eshkobilov N.B.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.05

 1.  

Kodirov M.K.

Fizika-matematika fanlari doktori

01.04.05

 1.  

Tashatov A.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.09

 1.  

Normurodov M.T.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.09

 1.  

Eshpulatov B.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.09

 1.  

Axmedjanov F.R.

Fizika-matematika fanlari doktori

01.04.09

 1.  

Kuyliyev B.T.

Fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent

01.04.05

 1.  

Xushvaktov X.A.

Fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent

01.04.05

 1.  

Semenov D.I.

Fizika-matematika fanlari doktori

01.04.05

 1.  

Shakarov X.O.

Fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent

01.04.09

 1.  

Murodov G.

Fizika-matematika fanlari nomzodi, dosent

01.04.05

 1.  

Mukimov K.M.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.09

 1.  

Tashkenbayev U.N.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.05

PhD.29.08.2017.FM.02.04 Ilmiy kengash qoshidagi Ilmiy seminar tarkibi

T/R

F.I.O.

Ilmiy darajasi va ilmiy unoni

Ixtisoslik shifri

 1.  

Semenov D.I.
(rais)

Fizika-matematika fanlari doktori

01.04.05

 1.  

Jumabayev A.
(rais o’rinbosari)

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.05

 1.  

Yakubov A.A.
(ilmiy kotib)

Fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent

01.04.05

 1.  

Djurayev D.R.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.09

 1.  

Sabirov L.M.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.05

 1.  

Eshkobilov N.B.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.05

 1.  

Kuvandikov O.K.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.09

 1.  

Kodirov M.K.

Fizika-matematika fanlari doktori

01.04.09

 1.  

Eshpulatov B.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.09

 1.  

Arzikulov E.U.

Fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent

01.04.10

 1.  

Kurtaliyev E.N.

Fizika-matematika fanlari doktori

01.04.05

 1.  

Rajabov R.M.

Fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent

01.04.09

 1.  

Shakarov X.O.

Fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent

01.04.09

 1.  

Xamrayev N.S.

Fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent

01.04.09

 1.  

Subxonkulov I.

Fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent

01.04.09

 1.  

Xushvaktov X.A.

Fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent

01.04.05

 1.  

Nizomov N.N.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.05

 1.  

Egamov Sh.

Fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent

 

Samarqand davlat universiteti huzuridagi kimyo fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini beruvchi PhD.28.02.2018.K.02.05 raqamli 02.00.04-Fizik kimyo ixtisosligi (kimyo fanlari), 02.00.02-Analitik kimyo (kimyo fanlari) ixtisoslik bo’yicha Ilmiy kengash

O’zbekistan Respublikasi OAKning 2018 yil 28 fevraldagi №26 buyrug’i bilan tasdiqlangan.

Ilmiy kengash tarkibi

T/R

F.I.O.

Ilmiy darajasi va ilmiy unvoni

Ixtisoslik shifri

 1.  

Nasimov Abdullo Murodovich
(rais)

Texnika fanlari doktori, professor

02.00.02

 1.  

Fayzullayev Normurod Ibodullayevich
(rais o’rinbosari)

Texnika fanlari doktori, dosent

02.00.04

 1.  

Trobov Hamza Tursunovich
(ilmiy kotib)

Kimyo fanlari nomzodi, dosent

02.00.04

 1.  

Abduraxmonov Ergashboy

Kimyo fanlari doktori, professor

02.00.02

 1.  

Kulmatov Rashid Anorovich

Kimyo fanlari doktori, professor

02.00.02

 1.  

Aranbayev Sergey Dmitriyevich

Kimyo fanlari doktori

02.00.02

 1.  

Raxmatov Xudoyor Boboniyozovich

Kimyo fanlari nomzodi

02.00.02

 1.  

Sultanov Marat Mirzayevich

Kimyo fanlari nomzodi, dosent

02.00.02

 1.  

Umarov Baqo Bafoyevich

Kimyo fanlari doktori, professor

02.00.04

 1.  

Davronov Melik

Kimyo fanlari doktori, professor

02.00.04

 1.  

Normaxmatov Ro’ziboy

Texnika fanlari doktori, dosent

02.00.04

 1.  

Xoliqov Abduvali Jonuzoqovich

Kimyo fanlari doktori, dosent

02.00.04

 1.  

Aminov Zoyir

Kimyo fanlari nomzodi, dosent

02.00.04

PhD.28.02.2018.K.02.05 raqamli Ilmiy kengash qoshidagi lmiy seminar tarkibi

02.00.04-Fizik kimyo ixtisosligi (kimyo fanlari)

T/R

F.I.O.

Ilmiy darajasi va ilmiy unvoni

Ixtisoslik shifri

 1.  

Davronov Melik
(rais)

Kimyo fanlari doktori, professor

02.00.04

 1.  

Xoliqov Abduvali Jonuzoqovich
(rais o’rinbosari)

Kimyo fanlari doktori, dotsent

02.00.04

 1.  

Saidov Abdusalom Shomurodovich
(ilmiy kotib)

Kimyo fanlari nomzodi

02.00.03

 1.  

Normaxmatov Ro’ziboy

Texnika fanlari doktori, dotsent

02.00.04

 1.  

Fayzullayev Normurod Ibodullayevich

Texnika fanlari doktori, dotsent

02.00.04

 1.  

Alimova Munavvar

Kimyo fanlari nomzodi, dotsent

02.00.03

 1.  

Aminov Zoyir

Kimyo fanlari nomzodi, dotsent

02.00.04

 1.  

Vasina Svetlana Mixaylovna

Kimyo fanlari nomzodi, dotsent

02.00.04

 1.  

Kurbonov Abdulla Muminovich

Kimyo fanlari nomzodi, dotsent

02.00.04

 1.  

Murodov Qodir

Kimyo fanlari nomzodi

02.00.04

 1.  

Xalilov Qadriddin Faxruddinovich

Kimyo fanlari nomzodi, dotsent

02.00.04

 1.  

OAK ekspert kengash a’zosi

 

 

 1.  

Tillyayev Abidjon Djurakulovich

Kimyo fanlari nomzodi

02.00.06

 1.  

Toshmatova Raxima Vaxabovna

Kimyo fanlari nomzodi, dotsent

02.00.04

 1.  

Trobov Hamza Tursunovich

Kimyo fanlari nomzodi, dotsent

02.00.04

 1.  

Ergashev Ismoil Maxammatqulovich

Kimyo fanlari nomzodi, dotsent

02.00.04

 PhD.28.02.2018.K.02.05 raqamli Ilmiy kengash ilmiy seminar tarkibi

02.00.02-Analitik kimyo ixtisosligi (kimyo fanlari)

T/R

F.I.O.

Ilmiy darajasi va ilmiy unvoni

Ixtisoslik shifri

 1.  

Abduraxmonov Ergashboy
(rais)

Kimyo fanlari doktori, professor

02.00.02

 1.  

Aranbayev Sergey Dmitriyevich
(rais o’rinbosari)

Kimyo fanlari doktori

02.00.02

 1.  

Tillayev Sanjar Usmonovich
(ilmiy kotib)

Kimyo fanlari nomzodi, dotsent

02.00.02

 1.  

Askarov Kudrat

Kimyo fanlari doktori, professor

02.00.02

 1.  

Kulmatov Rashid Anorovich

Kimyo fanlari doktori, professor

02.00.02

 1.  

Nasimov Abdullo Murodovich

Texnika fanlari doktori, professor

02.00.02

 1.  

Allambergenov Bekbergen

Kimyo fanlari nomzodi

02.00.02

 1.  

Fayzullayev Ochildi

Kimyo fanlari nomzodi, dotsent

02.00.02

 1.  

Aranbayev Dmitriy Markielovich

Kimyo fanlari nomzodi, dotsent

02.00.02

 1.  

OAK ekspert kengash a’zosi

 

 

 1.  

Norqulov Uchkun Munavvarovich

Kimyo fanlari nomzodi, dotsent

02.00.02

 1.  

Palvanov Narbek Sapayevich

Kimyo fanlari nomzodi

02.00.02

 1.  

Raxmetov Xudoyor Boboniyozovich

Kimyo fanlari nomzodi

02.00.02

 1.  

Ruziyev Erkin Abdujalilovich

Kimyo fanlari nomzodi, dotsent

02.00.02

 1.  

Sultonov Marat Mirzayevich

Kimyo fanlari nomzodi, dotsent

02.00.02

 1.  

Normurodov Ziyodullo

Kimyo fanlari nomzodi

02.00.02

Samarqand davlat universiteti huzuridagi ilmiy daraja beruvchi PhD.28.03.2018.Ped.02.05 raqamli ixtisoslik bo’yicha Ilmiy kengash

O’zbekistan Respublikasi OAKning 2018 yil 28 martdagi №59 buyrug’i bilan tasdiqlangan.

Ilmiy kengash tarkibi

T/R

F.I.O.

Ilmiy darajasi va ilmiy unvoni

Ixtisoslik shifri

 1.  

Ibragimov Xolboy Ibragimovich
(rais)

pedagogika fanlari doktori, professor

13.00.01

 1.  

Maxmudova Muyassar
(rais o’riibosari)

Pedagogika fanlari doktori

13.00.01

 1.  

Fayziyev Mirzaali Asfandiyorovich
(ilmiy kotib)

Pedagogika fanlari nomzodi

13.00.02

 1.  

Shodiyev Narziqul

Pedagogika fanlari doktori, professor

13.00.01

 1.  

Choriyev Abdushukur Choriyevich

Pedagogika fanlari doktori, professor

13.00.01

 1.  

Maxmudov Mels Xasanovich

Pedagogika fanlari doktori

13.00.01

 1.  

Olimov Shirinboy Sharofovich

Pedagogika fanlari doktori

13.00.01

 1.  

Hasanova Kibriyo

Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

13.00.01

 1.  

Abdumannotov Abdumajid Matayevich

Pedagogika fanlari nomzodi

13.00.01

 1.  

Husanboyeva Qunduz Parpaliyevna

Pedagogika fanlari doktori

13.00.02

 1.  

Matchanov Sapa

Pedagogika fanlari doktori

13.00.02

 1.  

Niyozmetova Roza

Pedagogika fanlari doktori

13.00.02

 1.  

Tajiyev Mamarajab

Pedagogika fanlari doktori

13.00.02

 PhD.28.03.2018.Ped.02.05 raqamli Ilmiy kengash qoshidagi Ilmiy seminar tarkibi

T/R

F.I.O.

Ilmiy darajasi va ilmiy unvoni

Ixtisoslik shifri

 1.  

Shodiyev Narziqul
(rais)

Pedagogika fanlari doktori, professor

13.00.01

 1.  

Choriyev Abdushukur Choriyevich
(rais o’riibosari)

Pedagogika fanlari doktori, professor

13.00.01

 1.  

Qiyomov Nishon Sadikovich
(ilmiy kotib)

Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

13.00.01

 1.  

Maxmudova Muyassar

Pedagogika fanlari doktori

13.00.01

 1.  

Hasanova Kibriyo

Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

13.00.01

 1.  

Axrorov Yunus Axrorovich

Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

13.00.01

 1.  

Muranov Baxriddin Isayevich

Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

13.00.01

 1.  

Taylanova Shoxida Zayniyevna

Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

13.00.01

 1.  

Salohiy Dilorom Isomiddinovna

filologiya fanlari doktori, professor

10.00.02

 1.  

OAK Ekspert kengashi a’zosi

 

 

 1.  

Husanboyeva Qunduz Parpaliyevna

Pedagogika fanlari doktori

13.00.02

 1.  

Tursunova Mahkamoy

Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

13.00.02

 1.  

Fayziyev Mirzaali Asfandiyorovich

Pedagogika fanlari nomzodi

13.00.02

 1.  

Xaydarov Baxtiyor Tojiyevich

Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

13.00.02

 1.  

Meliyev Xamid

Pedagogika fanlari nomzodi, professor

13.00.02

 1.  

Hamidov Jalil

Pedagogika fanlari doktori

13.00.02

 1.  

To’raqulov Olim

Pedagogika fanlari doktori

13.00.02

Samarqand davlat universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.30.05.2018.G.02.07 raqamli

11.00.01-Tabiiy geografiya, 11.00.02- Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya ixtisosliklari bo’yicha ilmiy kengash tarkibi

Ilmiy kengash O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestasiya komissiyasining 2018 yil 30 maydagi №253/2-son buyrug’i bilan tasdiqlangan.

Ilmiy kengash raisi: Abulqosimov Ali – geografiya fanlari doktori, professor.

Rais o’rinbosari: Turdimambetov Azimbet – geografiya fanlari doktori, dosent.

Rais o’rinbosari: Sobitova Naila Ismailovna - geografiya fanlari doktori, professor.

Ilmiy kotib: Qodirov Murodullo Aslamovich – geografiya fanlari nomzodi, dosent

Ilmiy kengash tarkibi:

F.I.O.

Ilmiy darajasi va ilmiy unvoni

Ixtisoslik shifri

 1.  

Abulqosimov Ali

(rais)

geografiya fanlari doktori, professor

11.00.01

 1.  

Turdimambetov Azimbet

(rais o’rinbosari)

geografiya fanlari doktori, dosent

11.00.02

 1.  

Sobitova Naila Ismailovna

(rais o’rinbosari)

geografiya fanlari doktori, professor

11.00.01

 1.  

Kadirov Murodullo Aslamovich

(ilmiy kotib)

geografiya fanlari nomzodi, dosent

11.00.02

 1.  

Raxmatullayev Arzimurod

geografiya fanlari doktori, dosent

11.00.01

 1.  

Abbasov Subxon Burxonovich

geografiya fanlari doktori, dosent

11.00.01

 1.  

Alibekov Lapas Alibekovich

geografiya fanlari doktori, professor

11.00.01

 1.  

O’razboyev Abdukarim Kenderbayevich

geografiya fanlari doktori, dosent

11.00.01

 1.  

Rafiqov Vaxob Asomovich

geografiya fanlari nomzodi

11.00.01

 1.  

Tojiyeva Zulxumor Nazarovna

geografiya fanlari nomzodi, dosent

11.00.02

 1.  

Komilova Nilufar Qarshiboyevna

geografiya fanlari doktori, dosent

11.00.02

 1.  

Ergashev Abdurasul Xudoyorovich

iqtisodiyot fanlari doktori, professor

11.00.02

 1.  

Safarov Baxodir Shaxriyorovich

iqtisodiyot fanlari doktori

11.00.02

 

Samarkand davlat universitet xuzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.30.05.2018.G.02.07 raqamli ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminar TARKIBI

11.00.01-Tabiiy geografiya; 11.00.02-Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya ixtisosliklari (geografiya fanlari)

T/r

F.I.O.

Ilmiy darajasi va ilmiy unvoni

Ixtisoslik shifri

 1.  

Raxmatullayev Arzimurad

(rais)

geografiya fanlari doktori, dosent

11.00.01

 1.  

Rafiqov Vaxob Asomovich

(rais o’rinbosari)

geografiya fanlari doktori

11.00.01

 1.  

Usmanov Ma’rufjon Rustamovich

(ilmiy kotib)

geografiya fanlari nomzodi, dosent

11.00.02

 1.  

Abbasov Subxon Burxonovich

geografiya fanlari doktori, dosent

11.00.01

 1.  

Alibekov Lapas Alibekovich

geografiya fanlari doktori, professor

11.00.01

 1.  

O’razboyev Abdukarim Kenderbayevich

geografiya fanlari doktori, dosent

11.00.01

 1.  

Hayitov Yozil Qosimovich

geografiya fanlari doktori, dosent

11.00.01

 1.  

Abduvohidov Safarboy Niyozmatovich

pedagogika fanlari nomzodi, dosent

11.00.01

 1.  

Jumaboyev Toshpo’lat Jumaboyevich

geografiya fanlari nomzodi, dosent

11.00.01

 1.  

OAK ekspert kengashi a’zosi

 

 

 1.  

Jonkabilov Ilxomiddin

geografiya fanlari nomzodi, dosent

11.00.01

 1.  

Jo’raqulov Xayrulla Jo’raqulovich

geografiya fanlari nomzodi, dosent

11.00.01

 1.  

Nazarov Xolmurzo Tirkashevich

geografiya fanlari nomzodi, dosent

11.00.01

 1.  

Komilova Nilufar Qarshiboyevna

geografiya fanlari doktori, dosent

11.00.02

 1.  

Turdimambetov Azimbet

geografiya fanlari doktori, dosent

11.00.02

 1.  

Tojiyeva Zulxumor Nazarovna

geografiya fanlari nomzodi, dosent

11.00.02

 1.  

Turayev Baxodir Xatamovich

iqtisodiyot fanlari doktori, dosent

11.00.02

 1.  

Muxamedov Odil Lapasovich

geografiya fanlari nomzodi

11.00.02

 1.  

Qurbonov Paxlavon Rustamovich

geografiya fanlari nomzodi

11.00.02

 1.  

Ibragimov Lutfullo Ziyadullayevich

geografiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD)

11.00.02

 1.  

Kadirov Murodullo Aslamovich

geografiya fanlari nomzodi, dosent

11.00.02