Samarqand davlat universitetiga 1420 yilda asos solingan

DSc.27.06.2017.Fil.02.03 raqamli Ilmiy kengashning navbatdagi yig’ilishi

Samarqand davlat universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.27.06.2017.Fil.02.03 raqamli Ilmiy kengashning navbatdagi yig’ilishi

KUN TARTIBI:

  1. Boltayeva Barno Isakulovnaning «O’zbek tili frazeologik birliklarining transformatsiyasi (semantic-pragmatik tahlil)»  mavzusidagi 10.00.01 – O’zbek tili istisosligida filologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi himoyasi
  2. Har xil masalalar

 Ilmiy kengash yig’ilishi 2019 yil 9-iyul kuni soat 10:00 da SamDU Bosh binosi 105-auditoriyada bo’lib otadi.

Манзил: 140104, Самарқанд, Университет хиёбони, 15. Тел.: (+99866) 231-06-32,  факс: (+99866) 235-19-38, 239-12-47, e-mail: patent@samdu.uz.