MALAKAVIY VA MAXSUS IMTIHON TOPSHIRUVCHILAR DIQQATIGA!!!

Quyidagi sanalarda imtihonlar berilgan jadval asosida bo’lib o’tadi.

1. “Davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirish, qonun ustuvorligi, iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish hamda ijtimoiy taraqqiyotning ilmiy asoslari va amaliy yo‘nalishlari” fani bo‘yicha maxsus imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi:  2020-yil 27- fevral, soat 9:00, SamDU  Bosh binosi 213-xona.

2. 01.01.01 – Matematik analiz bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2020-yil, 24-fevral, soat 13:00, “Matematik analiz “ kafedrasi.

3. 01.01.02 – Differensial tenglamalar va matematik fizika  bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2020-yil, 25- fevral, soat 10:00, “Differensial tenlamalar va matematik fizika”  kafedrasi.

4. 01.02.04- Deformatsiyalanuvchan qattiq jism mexanikasi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon  hamda Tutash muhitlar mexanikasining tanlangan boblari, Tutash muhitlar mexanikasining sonli usullari, Analitik mexanikaning tanlangan boblari fanlaridan qo‘shimcha malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2020-yil, 27-28- fevral, soat 10:00, “Nazariy  va amaliy mexanika” kafedrasi.

5. 02.00.02-Analitik kimyo ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2020-yil, 28- fevral, soat 14:00, “Analitik kimyo” kafedrasi.

6. 03.00.05- Botanika ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2020-yil  21- fevral, soat 14:00, “Botanika” kafedrasi.

7.  03.00.06 – Zoologiya  ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2020-yil 24- fevral, soat 10:00, “Zoologiya” kafedrasi.

8. 03.00.08- Odam va hayvonlar fiziologiyasi ixtisosligi bo’yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2020-yil  27-fevral, soat 10:00, “Odam va hayvonlar fiziologiyasi va biokimyo” kafedrasi.

9. Umumiy biologiya va Molekulyar biologiya fanlari bo‘yicha qo‘shimcha malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2020-yil 24-fevral, soat 14:00, “Zoologiya” kafedrasi.

10. 07.00.01 – O’zbekiston tarixi  ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2020- yil  22- fevral, soat 11:00, “O’zbekiston tarixi  kafedrasi.

11.  “Mutaxassislikning nazariy masalalari” va “ Yangi va eng Yangi davr tarixi vatarixshunosligi va manbashunosligi: rivojlanishining asosiy yo’nalishlari ”, “Tarixiy tadqiqot usullari ” fanlaridan qo‘shimcha malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2020-yil 15-16- fevral, soat 10:00, Tarixshunoslik va manbashunoslik ” kafedrasi.

12. 09.00.01- Ontologiya, gnoseologiya va logika ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish joyi va vaqti: 2020-yil 19-fevral, soat 10:00, “Fuqarolik jamiyati va milliy g’oya” kafedrasi.

13. 09.00.03- Falsafa tarixi ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish joyi va vaqti: 2020-yil 21- fevral, soat 10:00, “Falsafa” kafedrasi.

14.  09.00.04- Ijtimoiy falsafa ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish joyi va vaqti: 2020-yil 18- fevral, soat 14:00, “Falsafa” kafedrasi.

15.  “Zamonaviy falsafaning ontologik muammolari”, “Fan falsafasi, texnika falsafasi“ fanlari bo‘yicha qo‘shimcha malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish joyi va vaqti: 2020-yil 19-fevral, soat 13:00, “Fuqarolik jamiyati va milliy g’oya” kafedrasi.

16. 10.00.01- O‘zbek tili ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2020- yil 13- fevral, soat 09:00, “O‘zbek tilshunosligi” kafedrasi.

17. 10.00.02- O‘zbek adabiyoti ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2020-yil 13- fevral, soat 09:00, “Mumtoz adabiyot tarixi” kafedrasi.

18. 13.00.01- Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish    vaqti va joyi: 2020-yil, 29-fevral, soat 10:00, “Pedagogika” kafedrasi.

19. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat fanidan qo‘shimcha malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi:  2020-yil, 27-28-fevral, soat 10:00, “Pedagogika” kafedrasi.

20. Pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi fanidan qo‘shimcha malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi:  2020-yil, 27-28-fevral, soat 10:00, “Pedagogika” kafedrasi.

21. Pedagogika nazariyasi va tarixi fanidan qo‘shimcha malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi:  2020-yil, 27-28-fevral, soat 10:00, “Pedagogika” kafedrasi.

 

Maxsus imtihon topshiruvchilar ro‘yxati