Address:140104, O`zbekiston, Samarqand shahri, Universitet xiyoboni, 15-uy

Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси
Султанова Гулноза Сабировна Постноклассик илмий тафаккур тарзида ғоявий ворислик ва инновация муаммолари 09.00.01 - Онтология, гносеология ва мантиқ 21.04.2018 Кўчириб олиш
Негматова Шахзода Шухратовна Ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиёти шароитида соғлом рақобатни ривожлантиришнинг маънавий, ахлоқий ва ҳуқуқий жиҳатлари 09.00.04 - Ijtimoiy falsafa 20.04.2018 Кўчириб олиш
Аннаева Назокат Ражапбаевна Аёллар тадбиркорлигининг генезиси, назарияси ва амалиёти (Ўзбекистон мисолида) 09.00.04 - Ijtimoiy falsafa 20.04.2018 Кўчириб олиш
Омонов Баҳодир Нуриллаевич Ўзбекистоннинг Оролбўйи минтақасидаги ижтимоий-экологик сиёсати 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 31.03.2018 Кўчириб олиш
Юлдашев Фахриддин Абдуваситович Абу Наср Форобийнинг ақл ва билим эволюцияси ҳақидаги қарашлари 09.00.03 – Фалсафа тарихи 31.03.2018 Кўчириб олиш
Усмонов Фаррух Насирдинович Рационалликнинг эпистемологик асослари 09.00.01- Онтология, гносеология ва мантиқ 28.12.2017 Кўчириб олиш
Рахманов Баходир Убайдуллоевич Инсоннинг руҳий-маънавий ўз-ўзини ташкиллаштиришини фалсафий асослаш (онтологик ва гносеологик таҳлил) 09.00.01- Онтология, гносеология, логика 30.10.2017 Кўчириб олиш
Эргашева Маҳбуба Ҳотамбековна Авестодаги фалсафий ғояларга синергетик ёндашув (онтологик ва гносеологик таҳлил) 09.00.01-Онтология, гносеология ва мантиқ 28.10.2017 Кўчириб олиш
Яздонов Улуғбек Тошмуротович Глобаллашув шароитида жамоатчилик фикрини шакллантириш институтларининг функционал интеграциялашув хусусиятлари 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 22.03.2017 Кўчириб олиш
Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси
Адашуллоева Гулноза Мухайбиновна Тожик ва ўзбек тилларида шахс хусусиятини ифодаловчи фразеологизмларнинг қиёсий-типологик таҳлили 10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (тожик тили ва тожик адабиёти) 27.03.2018 Кўчириб олиш
Нусратова Ҳамида Чўлибоевна Сафар Барноевнинг бадиий маҳорати 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 30.11.2017 Кўчириб олиш
Истамова Шоҳида Махсудовна Бадиий асарда тушнинг поэтик-композицион вазифалари 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 30.11.2017 Кўчириб олиш
Давлатов Олим Давлатович Алишер Навоий шеъриятида Қуръон оятлари ва ҳадисларнинг бадиий талқини 10.00.02 – Ўзбек адабиѐти 9.11.2017 Кўчириб олиш
Мухитдинова Назмия Муслихиддиновна Мирҳасан Садоий ва унинг адабий мероси (шеърият поэтикаси, ғоявий-бадиий таҳлил масалалари) 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 29.09.2017 Кўчириб олиш
Бердиев Хусан Холназарович Ўзбек тилининг ўтовсозлик лексикаси 10.00.01 – Ўзбек тили 29.09.2017 Кўчириб олиш
Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси
Лақаев Шуҳрат Саидахматович Панжарадаги икки заррачали системага мос Шредингер оператори хос қиймати ва резонанси 01.01.01 – Математик анализ 2.03.2018 Кўчириб олиш
Қурбонов Шахзод Ҳабибуллаев Умумлашган Фридрихс модели хос қиймати учун ёйилма 01.01.01 – Математик анализ 2.03.2018 Кўчириб олиш
Ишанкулов Фаррух Толибович Умумлашган гармоник функцияларни дарахтларда тавсифлаш 01.01.01-Математик анализ 9.02.2018 Кўчириб олиш
УЛАШОВ СОБИР САХИБЖАНОВИЧ ПАНЖАРАДАГИ ИККИТА ИХТИЁРИЙ ЗАРРАЧАЛИ СИСТЕМАГА МОС ШРЕДИНГЕР ОПЕРАТОРИ ДИСКРЕТ СПЕКТРИ 01.01.01-Математика анализ 22.12.2017 Кўчириб олиш
Латипов Шердор Мирзоевич Бир умумлашган Фридрихс моделининг мухим ва дискрет спектрлари 01.01.01-Математика анализ 22.12.2017 Кўчириб олиш
Сафаров Акбар Рахманович Тебранувчан интегралларнинг текис баҳолари ва татбиқлари 01.01.01 – Математик анализ 17.11.2017 Кўчириб олиш
Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси
Рўзимуродов Жалол Тўрабекович Марганец билан ионли имплантацияланган кремнийнинг магнит ва транспорт хоссалари 01.04.09 – Магнит ҳодисалари физикаси 07.03.2018 Кўчириб олиш
Ниязов Лазиз Нурхонович Нодир ер элементли феррит-гранатларда магнитли фазавий ўтишларнинг хусусиятлари 01.04.09 – Магнит ҳодисалари физикаси 29.12.2017 Кўчириб олиш