Address:140104, O`zbekiston, Samarqand shahri, Universitet xiyoboni, 15-uy

Самарқанд Давлат университети ҳузуридаги фалсафа доктори (PhD) Илмий даражасини берувчи PhD.27.06.2017.FM.02.01 рақамли 01.01.01 – математик анализ (физика-математика) ихтисослиги бўйича

 Илмий кенгаш


Кенгаш Ўзбекистон Республикаси ОАКнинг  2017 йил 27 июндаги  № 34 буйруғи билан тасдиқланган.

Илмий кенгаш раиси: Солеев Ахмаджон Солеевич –физика-математика фанлари доктори, профессор.

Илмий кенгаш раис ўринбосари: Лақаев Саидаҳмад Норжигитович  –физика-математика фанлари доктори, профессор.

Илмий котиб: Халхўжаев Аҳмад Мияссарович –физика-математика фанлари доктори.

Илмий кенгаш таркиби:

Т/р

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

 1.  

Солеев А.С.

(раис)

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01

 1.  

Лақаев С. Н.

(раис ўринбосари)

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01

 1.  

Халхўжаев А. М.

(илмий котиб)

Физика-математика фанлари доктори

01.01.01

 1.  

Икромов И. А.

 

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01

 1.  

Шоимқулов Б. А.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01

 1.  

Абдуллаев Ж. И.

Физика-математика фанлари доктори

01.01.01

 1.  

Хатамов А.

Физика-математика фанлари доктори

01.01.01

 1.  

Ғанихўжаев Р. Н.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01

 1.  

Имомқулов С. А.

Физика-математика фанлари доктори

01.01.01

 1.  

Эшқобилов Ю. Х.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01

 1.  

Ўрозбоев Г.У.

Физика-математика фанлари доктори

01.01.01

 

PhD.27.06.2017.FM.02.01 Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар таркиби

Т/р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва илмий унони

Ихтисослик шифри

 1.  

Лақаев Саидаҳмат Норжигитович

(раис)

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01

 1.  

Икромов Исроил Акрамович 

(раис ўринбосари)

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01

 1.  

Тўрақулов Давир Давронович

(илмий котиб)

Физика-математика фанлари номзоди

01.01.01

 1.  

Абдуллаев Жониқул Ибрагимович

Физика-математика фанлари доктори

01.01.01

 1.  

Хатамов Ахтам

Физика-математика фанлари доктори

01.01.01

 1.  

Шоимқулов Баҳодир Аллабердиевич

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01

 1.  

Имомқулов Севдиёр Акрамович

Физика-математика фанлари доктори

01.01.01

 1.  

Ботиров Ғолибжон Исроилович

Физика-математика фанлари номзоди

01.01.01

 1.  

Эшқобилов Юсуп Халбаевич

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01

 1.  

Халхўжаев Аҳмад Мияссарович

Физика-математика фанлари доктори

01.01.01

 1.  

Кулиев Комил Донабоевич

PhD

 

01.01.01

 1.  

Хасанов Ғофур Акназарович

Физика-математика фанлари номзоди

01.01.01

 1.  

Абсаламов Толлибой

Физика-математика фанлари номзоди,  доцент

01.01.01

 1.  

Ғанихўжаев Расул Набиевич

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01

 1.  

Яхшибоев Махмадиёр Умирович

Физика-математика фанлари номзоди,  доцент

01.01.01

 1.  

ЎзР ОАК эксперт кенгаш аъзоси

 

 

Самарқанд Давлат университети ҳузуридаги фалсафа доктори (PhD) Илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil.02.03 рақамли 10.00.01 – Ўзбек тили, 10.00.02 – Ўзбек адабиёти, 10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (тожик тили ва тожик адабиёти) (филология фанлари бўйича), 10.00.06-Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик ихтисосликлари бўйича

Илмий кенгаш


Кенгаш Ўзбекистон Республикаси ОАКнинг  2017 йил 28 декабрдаги  №247/2 буйруғи билан тасдиқланган.

Илмий кенгаш раиси: Муҳиддинов Муслиҳиддин Қутбиддинович- филология фанлари доктори, профессор.

Илмий кенгаш раис ўринбосари: Салоҳий Дилором Исомиддин қизи филология фанлари доктори.

Илмий котиб: Пардаев Азамат Бахронович- филология фанлари доктори доцент.

 

Илмий кенгаш таркиби:

Т/р

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

 1.  

Муҳиддинов М.Қ.

(раис)

филология фанлари доктори, профессор

10.00.02

 1.  

Салоҳий Д.И.

(раис ўринбосари)

филология фанлари доктори

10.00.02

 1.  

Пардаев А.Б.

(илмий котиб)

филология фанлари доктори доцент

10.00.01

 1.  

Абдиев М.Б.

филология фанлари доктори, доцент

10.00.01

 1.  

Ахмедова Ш.Н.

филология фанлари доктори, профессор

10.00.02

 1.  

Йўлдошев Б.

филология фанлари доктори

10.00.02

 1.  

Каримов С.А.

филология фанлари доктори, профессор

10.00.01

 1.  

Маматов А.Э.

филология фанлари доктори

10.00.01

 1.  

Умуров Ҳ.И.

филология фанлари доктори, профессор

10.00.02

 1.  

Санақулов У.

филология фанлари доктори

10.00.01

 1.  

Ҳасанов Ш.А.

филология фанлари доктори

10.00.02

 1.  

Тўраев Д.

филология фанлари доктори, профессор

10.00.02

 1.  

Амантурдиев А.Ж.

филология фанлари доктори

10.00.01

 1.  

Холмуродов А.

филология фанлари доктори

10.00.02

 1.  

Элтазаров Ж.Д.

филология фанлари доктори

10.00.01

 1.  

Эркинов А.С.

филология фанлари доктори

10.00.02

 1.  

Шокиров Т.С.

филология фанлари доктори, профессор

10.00.05

 1.  

Ҳасанов А.А.

филология фанлари доктори, профессор

10.00.05

 1.  

Саъдиев С.С.

филология фанлари доктори, профессор

10.00.05

 1.  

Ҳамроев Ж.

Филология фанлар доктори

10.00.05

 1.  

Қудратуллаев Ҳ.С.

филология фанлари доктори, профессор

10.00.05

 

DSc.27.06.2017.Fil.02.03 Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар

Т/р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва илмий унони

Ихтисослик шифри

 1.  

Ҳамроев Ж.

(раис)

Филология фанлар доктори, профессор

10.00.05

 1.  

Санақулов У.

(раис ўринбосари)

Филология фанлар доктори, профессор

10.00.01

 1.  

Абдиев М.Б.

(илмий котиб)

Филология фанлар доктори

10.00.01

 1.  

Амантурдиев А.Дж.

Филология фанлар доктори

10.00.01

 1.  

Ахмедова Ш.Н.

Филология фанлар доктори

10.00.01

 1.  

Йўлдошев Б.

Филология фанлар доктори

10.00.02

 1.  

Ҳасанов Ш.А.

Филология фанлар доктори

10.00.02

 1.  

Салоҳий Д.И.

Филология фанлар доктори

10.00.02

 1.  

Солиев А.

Филология фанлар доктори

10.00.02

 1.  

Тўраев Д.

Филология фанлар доктори, профессор

10.00.02

 1.  

ЎзР ОАК эксперт кенгаш аъзоси

 

 

 1.  

Умуров Ҳ.И.

Филология фанлар доктори, профессор

10.00.02

 1.  

Ҳомидий Ҳ.

Филология фанлар доктори, профессор

10.00.02

 1.  

Шодмонов Н.Н.

Филология фанлар доктори, профессор

10.00.02

 1.  

Элтазаров Ж.Д.

Филология фанлар доктори

10.00.01

 1.  

Эркинов А.С.

Филология фанлар доктори, профессор

10.00.02

 1.  

Файзуллаев Н.

Филология фанлар доктори, профессор

10.00.05

 1.  

Шокиров Т.С.

Филология фанлар доктори, профессор

10.00.05

 1.  

Ҳасанов А.А.

Филология фанлар доктори, профессор

10.00.05

 1.  

Саъдиев С.С.

Филология фанлар доктори, профессор

10.00.05

 1.  

Қудратиллаев Ҳ.С.

филология фанлар доктори

10.00.05

 

 

Самарқанд Давлат университети ҳузуридаги Илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.F.09.02 рақамли 09.00.00 – Фалсафа фанлари, 09.00.01 Онтология, гносеология ва мантиқ, 09.00.02 онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси (номи),09.00.03 Фалсафа тарихи, 09.00.04 Ижтимоий фалсафа  ихтисосликлари бўйича

 Илмий кенгаш


Кенгаш Ўзбекистон Республикаси ОАКнинг  2017 йил 27 июньдаги  № 34 буйруғи билан тасдиқланган.

Илмий кенгаш раиси: Тўраев Бахтиёр Омонович –фалсафа фанлари доктори, профессор.

Илмий кенгаш раис ўринбосари: Тўйчиев Бердиқул Турақулович – фалсафа фанлари доктори, профессор.

Илмий котиб: Ғайбуллаев Отабек Муҳаммадиевич – фалсафа фанлари доктори

Илмий кенгаш таркиби:

Т/р

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

 1.  

Тўраев Б. О.

(раис)

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.01

 1.  

Тўйчиев Б. Т.

(раис ўринбосари)

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.03

 1.  

Ғайбуллаев О. М.

(илмий котиб)

фалсафа фанлари доктори

09.00.02

 1.  

Яхшиликов Ж. Я.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.04

 1.  

Азизқулов А. А.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.01

 1.  

Бердимуродова А. К.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.01

 1.  

Бозорбоев Ж. Б.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.01

 1.  

Қўшоқов Ш. С.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.01

 1.  

Саломова Ҳ. Ю.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.01

 1.  

Очилова Б. М.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.02

 1.  

Сафарова Н. О.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.02

 1.  

Хажиева М. С.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.02

 1.  

Худойбердиев И. Э.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.02

 1.  

Абдуҳолиқов С.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.03

 1.  

Наврўзова Г.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.03

 1.  

Шодиев Р. Т.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.03

 1.  

Шодмонов Қ. Б.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.03

 1.  

Абилов Ў. М.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.04

 1.  

Рўзиева Р. Х.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.04

 1.  

Хусейнова А. А.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.04

 1.  

Чориев С. А.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.04

 

DSc.27.06.2017.F.09.02 Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар таркиби

Т/р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва илмий унони

Ихтисослик шифри

 1.  

Каримов Сойимназар  (раис)

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.01

 1.  

Сафарова Нигора Олимовна (раис ўринбосари)

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.02

 1.  

Турсунова Олмос Файзиевна (илмий котиб)

Фалсафа фанлари номзоди, доцент

09.00.02

 1.  

Абдуҳолиқов Сафар

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.03

 1.  

Азизқулов Акром Абдураҳмонович

Фалсафа фанлари номзоди, доцент

09.00.01

 1.  

Артиков Музаффар Абдураҳмонович

Фалсафа фанлари номзоди, доцент

09.00.04

 1.  

Ғайбуллаев Отабек Муҳаммадиевич

Фалсафа фанлари доктори

09.00.02

 1.  

Норов С.

Фалсафа фанлари номзоди, доцент

09.00.04

 1.  

Каримов Баҳтиёр Раҳмонович

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.03

 1.  

Яхшиликов Жўрабой Яхшиликович

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.04

 1.  

Чориев Санжар Анварович

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.04

 1.  

Қорабоев Усмон Хосилович

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.02

 1.  

Қўшоқов Шуҳрат Солиевич

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.01

 1.  

Очилова Бахти Муродовна

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.02

 1.  

Рўзиева Рухсора Ходиевна

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.04

 1.  

Саломова Ҳакима Юсуповна

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.01

 1.  

Тўраев Бахтиёр Омонович

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.01

 1.  

Худойбердиев Исматулло Эгамбердиевич

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.02

 1.  

Хусейнова Абира Амановна

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.04
      20. Шодиев Рустам Тоҳирович Фалсафа фанлари доктори, профессор 09.00.03

Самарқанд Давлат университети ҳузуридаги фалсафа доктори (PhD) Илмий даражасини берувчи PhD.29.08.2017.FM.02.04 рақамли 01.04.09 – Магнит ҳодисалари физикаси, 01.04.05 - Оптика  ихтисосликлари бўйича

 Илмий кенгаш


Кенгаш Ўзбекистон Республикаси ОАКнинг  2017 йил 30 ноябрдаги  № 182 буйруғи билан тасдиқланган.

Илмий кенгаш раиси: Ашуров Мухсинжон Хуррамович –физика-математика фанлари доктори, академик.

Илмий кенгаш раис ўринбосари: Қувондиқов Облоқул Қувондиқович  –физика-математика фанлари доктори, профессор.

Илмий котиб: Ражабов Рустам Мустафоевич–физика-математика фанлари номзоди, доцент.

Илмий кенгаш таркиби:

Т/р

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

 1.  

Ашуров М.Х.

(раис)

Физика-математика фанлари доктори, академик

01.04.09

 1.  

Қувондиқов О.Қ.

(раис ўринбосари)

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.09

 1.  

Ражабов Р.М.

(илмий котиб)

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.09

 1.  

Юлдашев У.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.09

 1.  

Тураев Э.Т.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.09

 1.  

Низомов Н.Н.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.05

 1.  

Сабиров Л.М.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.05

 1.  

Астанов С.Х.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.05

 1.  

Эшкобилов Н.Б.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.05

 1.  

Кодиров М.К.

Физика-математика фанлари доктори

01.04.05

 1.  

Ташатов А.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.09

 1.  

Нормуродов М.Т.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.09

 1.  

Эшпулатов Б.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.09

 1.  

Ахмеджанов Ф.Р.

Физика-математика фанлари доктори

01.04.09

 1.  

Куйлиев Б.Т.

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.05

 1.  

Хушвактов Х.А.

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.05

 1.  

Семенов Д.И.

Физика-математика фанлари доктори

01.04.05

 1.  

Шакаров Х.О.

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.09

 1.  

Муродов Г.

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.05

 1.  

Мукимов К.М.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.09

 1.  

Ташкенбаев У.Н.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.05

 

PhD.29.08.2017.FM.02.04 Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар таркиби

Т/р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва илмий унони

Ихтисослик шифри

 1.  

Семенов Д.И.

(раис)

Физика-математика фанлари доктори

01.04.05

 1.  

Жумабаев А.

(раис ўринбосари)

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.05

 1.  

Якубов А.А.

(илмий котиб)

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.05

 1.  

Джураев Д.Р.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.09

 1.  

Сабиров Л.М.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.05

 1.  

Эшкобилов Н.Б.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.05

 1.  

Кувандиков О.К.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.09

 1.  

Кодиров М.К.

Физика-математика фанлари доктори

01.04.09

 1.  

Эшпулатов Б.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.09

 1.  

Арзикулов Э.У.

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.10

 1.  

Курталиев Э.Н.

Физика-математика фанлари доктори

01.04.05

 1.  

Ражабов Р.М.

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.09

 1.  

Шакаров Х.О.

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.09

 1.  

Хамраев Н.С.

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.09

 1.  

Субхонкулов И.

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.09

 1.  

Хушвактов Х.А.

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.05