Address:140104, O`zbekiston, Samarqand shahri, Universitet xiyoboni, 15-uy

Самарқанд Давлат университети ҳузуридаги фалсафа доктори (PhD) Илмий даражасини берувчи PhD.27.06.2017.FM.02.01 рақамли 01.01.01 – Математик анализ ва 01.01.02-дифференциал тенгламалар ва математик физика ихтисослиги бўйича

Илмий кенгаш

Кенгаш Ўзбекистон Республикаси ОАКнинг 2018 йил 28 февралдаги № 20 буйруғи билан тасдиқланган.

Илмий кенгаш раиси: Солеев Ахмаджон Солеевич –физика-математика фанлари доктори, профессор.

Илмий кенгаш раис ўринбосари: Лақаев Саидаҳмад Норжигитович –физика-математика фанлари доктори, академик.

Илмий кенгаш раис ўринбосари: Бегматов Акрам Хасанович–физика-математика фанлари доктори, доцент.

Илмий котиб: Халхўжаев Аҳмад Мияссарович –физика-математика фанлари доктори.

Илмий кенгаш таркиби:

Т/р

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

 1.  

Солеев Ахмаджон Солеевич (раис)

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01

 1.  

Лақаев Саидаҳмад Норжигитович

(раис ўринбосари)

Физика-математика фанлари доктори, академик

01.01.01

 1.  

Бегматов Акрам Хасанович

(раис ўринбосари)

Физика-математика фанлари доктори, доцент

01.01.02

 1.  

Халхўжаев Аҳмад Мияссарович

(илмий котиб)

Физика-математика фанлари доктори

01.01.01

 1.  

Хатамов Ахтам

Физика-математика фанлари доктори

01.01.01

 1.  

Абдуллаев Жониқул Ибрагимович

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01

 1.  

Икромов Исроил Акрамович

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01

 1.  

Шоимқулов Баходир Аллабердиевич

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01

 1.  

Ғанихўжаев Расул Набиевич

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01

 1.  

Имомқулов Севдиёр

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01

 1.  

Эшқобилов Юсуп Халбаевич

Физика-математика фанлари доктори, доцент

01.01.01

 1.  

Хасанов Акназар Бектурдиевич

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.02

 1.  

Тохиров Жозил Остонович

Физика-математика фанлари доктор

01.01.02

 1.  

Халмухамедов Алимжон Рахимович

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.02

 1.  

Эшонқулов Толиб Эшонқулович

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.02

 

PhD.27.06.2017.FM.02.01 Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар таркиби

(01.01.01-математик анализ)

Т/р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

 1.  

Лақаев Саидаҳмат Норжигитович

(раис)

Физика-математика фанлари доктори, академик

01.01.01

 1.  

Икромов Исроил Акрамович 

(раис ўринбосари)

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01

 1.  

Тўрақулов Давир Давронович

(илмий котиб)

Физика-математика фанлари номзоди

01.01.01

 1.  

Абдуллаев Жониқул Ибрагимович

Физика-математика фанлари доктори

01.01.01

 1.  

Хатамов Ахтам

Физика-математика фанлари доктори

01.01.01

 1.  

Шоимқулов Баҳодир Аллабердиевич

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01

 1.  

Имомқулов Севдиёр Акрамович

Физика-математика фанлари доктори

01.01.01

 1.  

Ботиров Ғолибжон Исроилович

Физика-математика фанлари номзоди

01.01.01

 1.  

Эшқобилов Юсуп Халбаевич

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01

 1.  

Халхўжаев Аҳмад Мияссарович

Физика-математика фанлари доктори

01.01.01

 1.  

Кулиев Комил Донабоевич

PhD

01.01.01

 1.  

Хасанов Ғофур Акназарович

Физика-математика фанлари номзоди

01.01.01

 1.  

Абсаламов Толлибой

Физика-математика фанлари номзоди,  доцент

01.01.01

 1.  

Ғанихўжаев Расул Набиевич

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.01

 1.  

Яхшибоев Махмадиёр Умирович

Физика-математика фанлари номзоди,  доцент

01.01.01

 1.  

ЎзР ОАК эксперт кенгаш аъзоси

 

 

 

PhD.27.06.2017.FM.02.01 Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар таркиби

(01.01.02-дифференциал тенгламалар ва математик физика)

Т/р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

 1.  

Хасанов Акназар Бектурдиевич

(раис)

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.01.02

 1.  

Бегматов Акрам Хасанович

(раис ўринбосари)

Физика-математика фанлари доктори, доцент

01.01.02

 1.  

Очилов Зарифжон Ҳусанович

(илмий котиб)

Физика-математика фанлари номзоди

01.01.02

 1.  

Хайдаров Акрам

Физика-математика фанлари доктори, доцент

01.01.02

 1.  

Ишонкулов Толиб

Физика-математика фанлари доктори, доцент

01.01.02

 1.  

Дурдиев Дурдимурод Қаландарович

Физика-математика фанлари доктори, доцент

01.01.02

 1.  

Бозоров Ислом Номозович

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.01.02

 1.  

Тохиров Жозил Остонович

Физика-математика фанлари доктор, доцент

01.01.02

 1.  

Маликов Зиёдулла

Физика-математика фанлари номзоди

01.01.02

 1.  

ЎзР ОАК Эксперт кенгаш аъзоси

 

 

 1.  

Хатамов Ахтам

Физика-математика фанлари доктор, доцент

01.01.02

 1.  

Ниёзов Иқбол Эргашович

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.01.02

 1.  

Жабборов Элмурод Яздонович

Физика-математика фанлари номзоди

01.01.02

 1.  

Неъматов Акбар

Физика-математика фанлари номзоди

01.01.02

 1.  

Самадов Саидазим Мамарахимович

Физика-математика фанлари номзоди

01.01.02

 

Самарқанд Давлат университети ҳузуридаги фалсафа доктори (PhD) Илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil.02.03 рақамли 10.00.01 – Ўзбек тили, 10.00.02 – Ўзбек адабиёти, 10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (тожик тили ва тожик адабиёти) (филология фанлари бўйича), 10.00.06-Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик ихтисосликлари бўйича

Илмий кенгаш


Кенгаш Ўзбекистон Республикаси ОАКнинг  2017 йил 28 декабрдаги  №247/2 буйруғи билан тасдиқланган.

Илмий кенгаш раиси: Муҳиддинов Муслиҳиддин Қутбиддинович- филология фанлари доктори, профессор.

Илмий кенгаш раис ўринбосари: Салоҳий Дилором Исомиддин қизи филология фанлари доктори.

Илмий котиб: Пардаев Азамат Бахронович- филология фанлари доктори доцент.

 

Илмий кенгаш таркиби:

Т/р

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

 1.  

Муҳиддинов М.Қ.

(раис)

филология фанлари доктори, профессор

10.00.02

 1.  

Салоҳий Д.И.

(раис ўринбосари)

филология фанлари доктори

10.00.02

 1.  

Пардаев А.Б.

(илмий котиб)

филология фанлари доктори доцент

10.00.01

 1.  

Абдиев М.Б.

филология фанлари доктори, доцент

10.00.01

 1.  

Ахмедова Ш.Н.

филология фанлари доктори, профессор

10.00.02

 1.  

Йўлдошев Б.

филология фанлари доктори

10.00.02

 1.  

Каримов С.А.

филология фанлари доктори, профессор

10.00.01

 1.  

Маматов А.Э.

филология фанлари доктори

10.00.01

 1.  

Умуров Ҳ.И.

филология фанлари доктори, профессор

10.00.02

 1.  

Санақулов У.

филология фанлари доктори

10.00.01

 1.  

Ҳасанов Ш.А.

филология фанлари доктори

10.00.02

 1.  

Тўраев Д.

филология фанлари доктори, профессор

10.00.02

 1.  

Амантурдиев А.Ж.

филология фанлари доктори

10.00.01

 1.  

Холмуродов А.

филология фанлари доктори

10.00.02

 1.  

Элтазаров Ж.Д.

филология фанлари доктори

10.00.01

 1.  

Эркинов А.С.

филология фанлари доктори

10.00.02

 1.  

Шокиров Т.С.

филология фанлари доктори, профессор

10.00.05

 1.  

Ҳасанов А.А.

филология фанлари доктори, профессор

10.00.05

 1.  

Саъдиев С.С.

филология фанлари доктори, профессор

10.00.05

 1.  

Ҳамроев Ж.

Филология фанлар доктори

10.00.05

 1.  

Қудратуллаев Ҳ.С.

филология фанлари доктори, профессор

10.00.05

 

DSc.27.06.2017.Fil.02.03 Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар

Т/р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва илмий унони

Ихтисослик шифри

 1.  

Ҳамроев Ж.

(раис)

Филология фанлар доктори, профессор

10.00.05

 1.  

Санақулов У.

(раис ўринбосари)

Филология фанлар доктори, профессор

10.00.01

 1.  

Абдиев М.Б.

(илмий котиб)

Филология фанлар доктори

10.00.01

 1.  

Амантурдиев А.Дж.

Филология фанлар доктори

10.00.01

 1.  

Ахмедова Ш.Н.

Филология фанлар доктори

10.00.01

 1.  

Йўлдошев Б.

Филология фанлар доктори

10.00.02

 1.  

Ҳасанов Ш.А.

Филология фанлар доктори

10.00.02

 1.  

Салоҳий Д.И.

Филология фанлар доктори

10.00.02

 1.  

Солиев А.

Филология фанлар доктори

10.00.02

 1.  

Тўраев Д.

Филология фанлар доктори, профессор

10.00.02

 1.  

ЎзР ОАК эксперт кенгаш аъзоси

 

 

 1.  

Умуров Ҳ.И.

Филология фанлар доктори, профессор

10.00.02

 1.  

Ҳомидий Ҳ.

Филология фанлар доктори, профессор

10.00.02

 1.  

Шодмонов Н.Н.

Филология фанлар доктори, профессор

10.00.02

 1.  

Элтазаров Ж.Д.

Филология фанлар доктори

10.00.01

 1.  

Эркинов А.С.

Филология фанлар доктори, профессор

10.00.02

 1.  

Файзуллаев Н.

Филология фанлар доктори, профессор

10.00.05

 1.  

Шокиров Т.С.

Филология фанлар доктори, профессор

10.00.05

 1.  

Ҳасанов А.А.

Филология фанлар доктори, профессор

10.00.05

 1.  

Саъдиев С.С.

Филология фанлар доктори, профессор

10.00.05

 1.  

Қудратиллаев Ҳ.С.

филология фанлар доктори

10.00.05

 

 

Самарқанд Давлат университети ҳузуридаги Илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.F.09.02 рақамли 09.00.00 – Фалсафа фанлари, 09.00.01 Онтология, гносеология ва мантиқ, 09.00.02 онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси (номи),09.00.03 Фалсафа тарихи, 09.00.04 Ижтимоий фалсафа  ихтисосликлари бўйича

 Илмий кенгаш


Кенгаш Ўзбекистон Республикаси ОАКнинг  2017 йил 27 июньдаги  № 34 буйруғи билан тасдиқланган.

Илмий кенгаш раиси: Тўраев Бахтиёр Омонович –фалсафа фанлари доктори, профессор.

Илмий кенгаш раис ўринбосари: Тўйчиев Бердиқул Турақулович – фалсафа фанлари доктори, профессор.

Илмий котиб: Ғайбуллаев Отабек Муҳаммадиевич – фалсафа фанлари доктори

Илмий кенгаш таркиби:

Т/р

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

 1.  

Тўраев Б. О.

(раис)

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.01

 1.  

Тўйчиев Б. Т.

(раис ўринбосари)

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.03

 1.  

Ғайбуллаев О. М.

(илмий котиб)

фалсафа фанлари доктори

09.00.02

 1.  

Яхшиликов Ж. Я.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.04

 1.  

Азизқулов А. А.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.01

 1.  

Бердимуродова А. К.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.01

 1.  

Бозорбоев Ж. Б.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.01

 1.  

Қўшоқов Ш. С.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.01

 1.  

Саломова Ҳ. Ю.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.01

 1.  

Очилова Б. М.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.02

 1.  

Сафарова Н. О.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.02

 1.  

Хажиева М. С.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.02

 1.  

Худойбердиев И. Э.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.02

 1.  

Абдуҳолиқов С.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.03

 1.  

Наврўзова Г.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.03

 1.  

Шодиев Р. Т.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.03

 1.  

Шодмонов Қ. Б.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.03

 1.  

Абилов Ў. М.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.04

 1.  

Рўзиева Р. Х.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.04

 1.  

Хусейнова А. А.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.04

 1.  

Чориев С. А.

фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.04

 

DSc.27.06.2017.F.09.02 Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар таркиби

Т/р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва илмий унони

Ихтисослик шифри

 1.  

Каримов Сойимназар  (раис)

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.01

 1.  

Сафарова Нигора Олимовна (раис ўринбосари)

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.02

 1.  

Турсунова Олмос Файзиевна (илмий котиб)

Фалсафа фанлари номзоди, доцент

09.00.02

 1.  

Абдуҳолиқов Сафар

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.03

 1.  

Азизқулов Акром Абдураҳмонович

Фалсафа фанлари номзоди, доцент

09.00.01

 1.  

Артиков Музаффар Абдураҳмонович

Фалсафа фанлари номзоди, доцент

09.00.04

 1.  

Ғайбуллаев Отабек Муҳаммадиевич

Фалсафа фанлари доктори

09.00.02

 1.  

Норов С.

Фалсафа фанлари номзоди, доцент

09.00.04

 1.  

Каримов Баҳтиёр Раҳмонович

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.03

 1.  

Яхшиликов Жўрабой Яхшиликович

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.04

 1.  

Чориев Санжар Анварович

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.04

 1.  

Қорабоев Усмон Хосилович

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.02

 1.  

Қўшоқов Шуҳрат Солиевич

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.01

 1.  

Очилова Бахти Муродовна

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.02

 1.  

Рўзиева Рухсора Ходиевна

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.04

 1.  

Саломова Ҳакима Юсуповна

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.01

 1.  

Тўраев Бахтиёр Омонович

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.01

 1.  

Худойбердиев Исматулло Эгамбердиевич

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.02

 1.  

Хусейнова Абира Амановна

Фалсафа фанлари доктори, профессор

09.00.04
      20. Шодиев Рустам Тоҳирович Фалсафа фанлари доктори, профессор 09.00.03

Самарқанд Давлат университети ҳузуридаги фалсафа доктори (PhD) Илмий даражасини берувчи PhD.29.08.2017.FM.02.04 рақамли 01.04.09 – Магнит ҳодисалари физикаси, 01.04.05 - Оптика  ихтисосликлари бўйича

 Илмий кенгаш


Кенгаш Ўзбекистон Республикаси ОАКнинг  2017 йил 30 ноябрдаги  № 182 буйруғи билан тасдиқланган.

Илмий кенгаш раиси: Ашуров Мухсинжон Хуррамович –физика-математика фанлари доктори, академик.

Илмий кенгаш раис ўринбосари: Қувондиқов Облоқул Қувондиқович  –физика-математика фанлари доктори, профессор.

Илмий котиб: Ражабов Рустам Мустафоевич–физика-математика фанлари номзоди, доцент.

Илмий кенгаш таркиби:

Т/р

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

 1.  

Ашуров М.Х.

(раис)

Физика-математика фанлари доктори, академик

01.04.09

 1.  

Қувондиқов О.Қ.

(раис ўринбосари)

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.09

 1.  

Ражабов Р.М.

(илмий котиб)

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.09

 1.  

Юлдашев У.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.09

 1.  

Тураев Э.Т.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.09

 1.  

Низомов Н.Н.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.05

 1.  

Сабиров Л.М.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.05

 1.  

Астанов С.Х.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.05

 1.  

Эшкобилов Н.Б.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.05

 1.  

Кодиров М.К.

Физика-математика фанлари доктори

01.04.05

 1.  

Ташатов А.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.09

 1.  

Нормуродов М.Т.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.09

 1.  

Эшпулатов Б.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.09

 1.  

Ахмеджанов Ф.Р.

Физика-математика фанлари доктори

01.04.09

 1.  

Куйлиев Б.Т.

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.05

 1.  

Хушвактов Х.А.

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.05

 1.  

Семенов Д.И.

Физика-математика фанлари доктори

01.04.05

 1.  

Шакаров Х.О.

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.09

 1.  

Муродов Г.

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.05

 1.  

Мукимов К.М.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.09

 1.  

Ташкенбаев У.Н.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.05

 

PhD.29.08.2017.FM.02.04 Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар таркиби

Т/р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва илмий унони

Ихтисослик шифри

 1.  

Семенов Д.И.

(раис)

Физика-математика фанлари доктори

01.04.05

 1.  

Жумабаев А.

(раис ўринбосари)

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.05

 1.  

Якубов А.А.

(илмий котиб)

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.05

 1.  

Джураев Д.Р.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.09

 1.  

Сабиров Л.М.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.05

 1.  

Эшкобилов Н.Б.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.05

 1.  

Кувандиков О.К.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.09

 1.  

Кодиров М.К.

Физика-математика фанлари доктори

01.04.09

 1.  

Эшпулатов Б.

Физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.09

 1.  

Арзикулов Э.У.

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.10

 1.  

Курталиев Э.Н.

Физика-математика фанлари доктори

01.04.05

 1.  

Ражабов Р.М.

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.09

 1.  

Шакаров Х.О.

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.09

 1.  

Хамраев Н.С.

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.09

 1.  

Субхонкулов И.

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.09

 1.  

Хушвактов Х.А.

Физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.04.05

Самарқанд давлат университети ҳузуридаги кимё фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини берувчи

PhD.28.02.2018.К.02.05 рақамли ихтисослик бўйича илмий кенгаш

Ўзбекистан Республикаси ОАКнинг 2018 йил 28 февралдаги №26-сон буйруғи билан тасдиқланган.

Илмий кенгаш раиси: Насимов Абдулло Муродович – техника фанлари доктори, профессор.

Илмий кенгаш раис ўринбосари: Файзуллаев Нормурод Ибодуллаевич – техника фанлари доктори, доцент.

Илмий котиб: Тробов Ҳамза Турсунович – кимё фанлари номзоди, доцент.

Илмий кенгаш таркиби:

Т/р

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

 1.  

Насимов Абдулло Муродович

(раис)

Техника фанлари доктори, профессор

02.00.02

 1.  

Файзуллаев Нормурод Ибодуллаевич

(раис ўринбосари)

Техника фанлари доктори, доцент

02.00.04

 1.  

Тробов Ҳамза Турсунович

(илмий котиб)

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.04

 1.  

Абдурахмонов Эргашбой

Кимё фанлари доктори, профессор

02.00.02

 1.  

Кулматов Рашид Анорович

Кимё фанлари доктори, профессор

02.00.02

 1.  

Аранбаев Сергей Дмитриевич

Кимё фанлари доктори

02.00.02

 1.  

Рахматов Худоёр Бобониёзович

Кимё фанлари номзоди

02.00.02

 1.  

Султанов Марат Мирзаевич

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.02

 1.  

Умаров Бақо Бафоевич

Кимё фанлари доктори, профессор

02.00.04

 1.  

Давронов Мелик

Кимё фанлари доктори, профессор

02.00.04

 1.  

Нормахматов Рўзибой

Техника фанлари доктори, доцент

02.00.04

 1.  

Холиқов Абдували Жонузоқович

Кимё фанлари доктори, доцент

02.00.04

 1.  

Аминов Зойир

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.04

 

Самарқанд давлат университети ҳузуридаги кимё фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини берувчи PhD.28.02.2018.К.02.05 рақамли ихтисослик бўйича илмий семинар

ТАРКИБИ

02.00.04-Физик кимё ихтисослиги (кимё фанлари)

Т/р

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

 1.  

Давронов Мелик

(раис)

Кимё фанлари доктори, профессор

02.00.04

 1.  

Холиқов Абдували Жонузоқович

(раис ўринбосари)

Кимё фанлари доктори, доцент

02.00.04

 1.  

Саидов Абдусалом Шомуродович

(илмий котиб)

Кимё фанлари номзоди

02.00.03

 1.  

Нормахматов Рўзибой

Техника фанлари доктори, доцент

02.00.04

 1.  

Файзуллаев Нормурод Ибодуллаевич

Техника фанлари доктори, доцент

02.00.04

 1.  

Алимова Мунаввар

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.03

 1.  

Аминов Зойир

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.04

 1.  

Васина Светлана Михайловна

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.04

 1.  

Курбонов Абдулла Муминович

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.04

 1.  

Муродов Қодир

Кимё фанлари номзоди

02.00.04

 1.  

Халилов Қадриддин Фахруддинович

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.04

 1.  

OAK эксперт кенгаш аъзоси

 

 

 1.  

Тилляев Абиджон Джуракулович

Кимё фанлари номзоди

02.00.06

 1.  

Тошматова Рахима Вахабовна

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.04

 1.  

Тробов Ҳамза Турсунович

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.04

 1.  

Эргашев Исмоил Махамматқулович

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.04

 

 

Самарқанд давлат университети ҳузуридаги кимё фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини берувчи PhD.28.02.2018.К.02.05 рақамли ихтисослик бўйича илмий семинар

ТАРКИБИ

02.00.02-Аналитик кимё ихтисослиги (кимё фанлари)

Т/р

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

 1.  

Абдурахмонов Эргашбой

(раис)

Кимё фанлари доктори, профессор

02.00.02

 1.  

Аранбаев Сергей Дмитриевич

(раис ўринбосари)

Кимё фанлари доктори

02.00.02

 1.  

Тиллайев Санжар Усмонович

(илмий котиб)

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.02

 1.  

Аскаров Кудрат

Кимё фанлари доктори, профессор

02.00.02

 1.  

Кулматов Рашид Анорович

Кимё фанлари доктори, профессор

02.00.02

 1.  

Насимов Абдулло Муродович

Техника фанлари доктори, профессор

02.00.02

 1.  

Алламбергенов Бекберген

Кимё фанлари номзоди

02.00.02

 1.  

Файзуллаев Очилди

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.02

 1.  

Аранбаев Дмитрий Маркиэлович

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.02

 1.  

OAK эксперт кенгаш аъзоси

 

 

 1.  

Норқулов Учкун Мунавварович

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.02

 1.  

Палванов Нарбек Сапаевич

Кимё фанлари номзоди

02.00.02

 1.  

Рахметов Худоёр Бобониёзович

Кимё фанлари номзоди

02.00.02

 1.  

Рузиев Эркин Абдужaлилович

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.02

 1.  

Султонов Марат Мирзаевич

Кимё фанлари номзоди, доцент

02.00.02

 1.  

Нормуродов Зиёдулло

Кимё фанлари номзоди

02.00.02

 

Самарқанд Давлат университети ҳузуридаги илмий даража берувчи PhD.28.03.2018.Ped.02.05 рақамли ихтисослик бўйича

илмий кенгаш

Ўзбекистан Республикаси ОАКнинг 2018 йил 28 мартдаги №59-сон буйруғи билан тасдиқланган.

Илмий кенгаш раиси: Ибрагимов Холбой Ибрагимович – педагогика фанлари доктори, профессор.

Илмий кенгаш раис ўринбосари: Махмудова Муяссар – педагогика фанлари доктори.

Илмий котиб: Файзиев Мирзаали Асфандиёрович – педагогика фанлари номзоди.

Илмий кенгаш таркиби:

Т/р

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

 1.  

Ибрагимов Холбой Ибрагимович

(раис)

педагогика фанлари доктори, профессор

13.00.01

 1.  

Махмудова Муяссар

(раис ўриибосари)

педагогика фанлари доктори

13.00.01

 1.  

Файзиев Мирзаали Асфандиёрович

(илмий котиб)

педагогика фанлари номзоди

13.00.02

 1.  

Шодиев Нарзиқул

педагогика фанлари доктори, профессор

13.00.01

 1.  

Чориев Абдушукур Чориевич

педагогика фанлари доктори, профессор

13.00.01

 1.  

Махмудов Мэлс Хасанович

педагогика фанлари доктори

13.00.01

 1.  

Олимов Ширинбой Шарофович

педагогика фанлари доктори

13.00.01

 1.  

Ҳасанова Кибриё

педагогика фанлари номзоди, доцент

13.00.01

 1.  

Абдуманнотов Абдумажид Матаевич

педагогика фанлари номзоди

13.00.01

 1.  

Ҳусанбоева Қундуз Парпалиевна

педагогика фанлари доктори

13.00.02

 1.  

Матчанов Сапа

педагогика фанлари доктори

13.00.02

 1.  

Ниёзметова Роза

педагогика фанлари доктори

13.00.02

 1.  

Тажиев Мамаражаб

педагогика фанлари доктори

13.00.02

 

Самарқанд давлат университет хузуридаги илмий даража берувчи PhD.28.03.2018.Ped.02.05 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинар

ТАРКИБИ

 

Т/р

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

 1.  

Шодиев Нарзиқул

(раис)

педагогика фанлари доктори, профессор

13.00.01

 1.  

Чориев Абдушукур Чориевич

(раис ўриибосари)

педагогика фанлари доктори, профессор

13.00.01

 1.  

Қиёмов Нишон Садикович

(илмий котиб)

педагогика фанлари номзоди, доцент

13.00.01

 1.  

Махмудова Муяссар

педагогика фанлари доктори

13.00.01

 1.  

Ҳасанова Кибриё

педагогика фанлари номзоди, доцент

13.00.01

 1.  

Ахроров Юнус Ахрорович

педагогика фанлари номзоди, доцент

13.00.01

 1.  

Муранов Бахриддин Исаевич

педагогика фанлари номзоди, доцент

13.00.01

 1.  

Тайланова Шохида Зайниевна

педагогика фанлари номзоди, доцент

13.00.01

 1.  

Салоҳий Дилором Исомиддиновна

филология фанлари доктори, профессор

10.00.02

 1.  

Олий аттестация комиссияси Эксперт кенгаши аъзоси

 

 

 1.  

Ҳусанбоева Қундуз Парпалиевна

педагогика фанлари доктори

13.00.02

 1.  

Турсунова Маҳкамой

педагогика фанлари номзоди, доцент

13.00.02

 1.  

Файзиев Мирзаали Асфандиёрович

педагогика фанлари номзоди

13.00.02

 1.  

Хайдаров Бахтиёр Тожиевич

педагогика фанлари номзоди, доцент

13.00.02

 1.  

Мелиев Хамид

педагогика фанлари номзоди, профессор

13.00.02

 1.  

Ҳамидов Жалил

педагогика фанлари доктори

13.00.02

 1.  

Тўрақулов Олим

педагогика фанлари доктори

13.00.02

Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.05.2018.G.02.07 рақамли 11.00.01-Табиий география, 11.00.02- Иқтисодий ва ижтимоий география ихтисосликлари бўйича илмий кенгаш таркиби

 

Илмий кенгаш Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2018 йил 30 майдаги №253/2-сон буйруғи билан тасдиқланган.

Илмий кенгаш раиси: Абулқосимов Али – география фанлари доктори, профессор.

Раис ўринбосари: Турдимамбетов Азимбет – география фанлари доктори, доцент.

Раис ўринбосари: Собитова Наила Исмаиловна - география фанлари доктори, профессор.

Илмий котиб: Қодиров Муродулло Асламович – география фанлари номзоди, доцент

Илмий кенгаш таркиби:

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

 1.  

Абулқосимов Али

(раис)

география фанлари доктори, профессор

11.00.01

 1.  

Турдимамбетов Азимбет

(раис ўринбосари)

география фанлари доктори, доцент

11.00.02

 1.  

Собитова Наила Исмаиловна

(раис ўринбосари)

география фанлари доктори, профессор

11.00.01

 1.  

Кадиров Муродулло Асламович

(илмий котиб)

география фанлари номзоди, доцент

11.00.02

 1.  

Рахматуллаев Арзимурод

география фанлари доктори, доцент

11.00.01

 1.  

Аббасов Субхон Бурхонович

география фанлари доктори, доцент

11.00.01

 1.  

Алибеков Лапас Алибекович

география фанлари доктори, профессор

11.00.01

 1.  

Ўразбоев Абдукарим Кендербаевич

география фанлари доктори, доцент

11.00.01

 1.  

Рафиқов Вахоб Асомович

география фанлари номзоди

11.00.01

 1.  

Тожиева Зулхумор Назаровна

география фанлари номзоди, доцент

11.00.02

 1.  

Комилова Нилуфар Қаршибоевна

география фанлари доктори, доцент

11.00.02

 1.  

Эргашев Абдурасул Худоёрович

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

11.00.02

 1.  

Сафаров Баходир Шахриёрович

иқтисодиёт фанлари доктори

11.00.02

 

Самарканд давлат университет хузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.05.2018.G.02.07 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинар

ТАРКИБИ

11.00.01-Табиий география; 11.00.02-Иқтисодий ва ижтимоий география ихтисосликлари (география фанлари)

 

Т/р

Ф.И.О.

Илмий даражаси ва илмий унвони

Ихтисослик шифри

 1.  

Рахматуллаев Арзимурад

(раис)

география фанлари доктори, доцент

11.00.01

 1.  

Рафиқов Вахоб Асомович

(раис ўринбосари)

география фанлари доктори

11.00.01

 1.  

Усманов Маъруфжон Рустамович

(илмий котиб)

география фанлари номзоди, доцент

11.00.02

 1.  

Аббасов Субхон Бурхонович

география фанлари доктори, доцент

11.00.01

 1.  

Алибеков Лапас Алибекович

география фанлари доктори, профессор

11.00.01

 1.  

Ўразбоев Абдукарим Кендербаевич

география фанлари доктори, доцент

11.00.01

 1.  

Ҳайитов Ёзил Қосимович

география фанлари доктори, доцент

11.00.01

 1.  

Абдувоҳидов Сафарбой Ниёзматович

педагогика фанлари номзоди, доцент

11.00.01

 1.  

Жумабоев Тошпўлат Жумабоевич

география фанлари номзоди, доцент

11.00.01

 1.  

ОАК эксперт кенгаши аъзоси

 

 

 1.  

Жонкабилов Илхомиддин

география фанлари номзоди, доцент

11.00.01

 1.  

Жўрақулов Хайрулла Жўрақулович

география фанлари номзоди, доцент

11.00.01

 1.  

Назаров Холмурзо Тиркашевич

география фанлари номзоди, доцент

11.00.01

 1.  

Комилова Нилуфар Қаршибоевна

география фанлари доктори, доцент

11.00.02

 1.  

Турдимамбетов Азимбет

география фанлари доктори, доцент

11.00.02

 1.  

Тожиева Зулхумор Назаровна

география фанлари номзоди, доцент

11.00.02

 1.  

Тураев Баходир Хатамович

иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

11.00.02

 1.  

Мухамедов Одил Лапасович

география фанлари номзоди

11.00.02

 1.  

Қурбонов Пахлавон Рустамович

география фанлари номзоди

11.00.02

 1.  

Ибрагимов Лутфулло Зиядуллаевич

география фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

11.00.02

 1.  

Кадиров Муродулло Асламович

география фанлари номзоди, доцент

11.00.02