Манзил: 140104, Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй

Телефон: +998 66 2391140 Факс: +998 66 2391140 Email: devonxona@samdu.uz


Самарқанд давлат университетининг 2018-2019 ўқув йилида магистрлар тайёрлаш бўйича
қабул кўрсаткичларининг мутахассисликлар ва ўқитиш тиллари бўйича тақсимланиши 

Шифр

Мутахасисликлар номи

Давлат гранти

Тўлов-контракт

Ўз

Рус

Тож

Жами

Ўз

Рус

Тож

Жами

1

5A110701

Таълимда ахборот технологиялари

1

   

1

4

   

4

2

5A110901

Педагогика назарияси ва тарихи (фаолият тури бўйича)

2

 

 

2

3

 

 

3

3

5A111101

Мусиқа таълими ва саънат

1

 

 

1

3

 

 

3

4

5A111201

Ўзбек тили ва адабиёти

1

 

 

1

5

 

 

5

5

5A111601

Ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитиш методикаси (маънавият асослари)

1

 

 

1

3

 

 

3

6

5A112001

Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва  методикаси

1

   

1

9

   

9

7

5A120101

Aдaбиётшунoслик: ўзбек адабиёти

2

   

2

6

   

6

 

 

Aдaбиётшунoслик: рус адабиёти

 

1

 

1

 

7

 

7

 

 

Aдaбиётшунoслик: тожик адабиёти

 

  1

1

 

  3

3

8

5A120102

Лингвистика: ўзбек тили

2

   

2

6

   

6

 

 

Лингвистика: рус тили

 

2

 

2

 

6

 

6

 

 

Лингвистика: тожик тили

 

  1

1

 

  3

3

9

5A120301

Ўзбекистон тaриxи

1

   

1

7

   

7

10

5A120302

Тарих (йўналишлар ва мамлакатлар бўйича)

1

1  

2

5

2  

7

11

5A120304

Тaриxшунoслик, манбашунослик вa тaриxий тaдкикoт усуллари (мамлакатлар бўйича)

1

 

 

1

5

 

 

5

12

5A120401

Археология

2

   

2

4

   

4

13

5A120503

Этика ва эстетика

1

   

1

3

   

3

14

5A130101

Математика (йўналишлар бўйича)

5

1

 

6

7

3

 

10

15

5A130102

Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

2

   

2

4

   

4

16

5A130103

Дифференциал тенгламалар ва математик физика

3

   

3

4

   

4

17

5A130202

Aмaлий мaтeмaтикa вa ахборот технологиялари

1

 

 

1

5

 

 

5

18

5A140101

Биология (фан йўналиши бўйича)

3

1

 

4

9

3

 

12

19

5A140103

Ихтиология ва гидробиология

1

   

1

3

   

3

20

5A140104

Биотехнология

3

 

 

3

4

 

 

4

21

5A140108

Зоология

2

   

2

4

   

4

22

5A140201

Назарий физика

2

   

2

5

   

5

23

5A140202

Физика (йўналишлар бўйича)

3 1

 

4

8 3

 

11

24

5A140203

Гелиофизика ва қуёш энергиясидан фойдаланиш

1  

 

1

4  

 

4

25

5A140204

Конденсацияланган муҳитлар физикаси ва материалшунослик

1  

 

1

4  

 

4

26

5A140205

Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси, тезлаштирувчи техника

2  

 

2

4  

 

4

27

5A140302

Дeфoрмaциялaнувчи қaттиқ жисм мexaникaси

2  

 

2

4  

 

4

28

5A140401

Астрономия (тадқиқот йўналиши бўйича)

2  

 

2

4  

 

4

29

5A140501

Кимё (фан йўналиши бўйича)

4

1  

5

10

3  

13

30

5A140502

Материаллар ва моддалар кимёси (материаллар бўйича)

1

   

1

3

   

3

31

5A140602

География (ўрганиш объекти бўйича)

1

   

1

3

   

3

32

5A141001

Тупроқшунослик (тадқиқот тури бўйича)

1

   

1

3

   

3

33

5A141101

Гидрология (ўрганиш объектлари бўйича)

1

   

1

3

   

3

34

5A2300101

Иқтисодий назария

1

   

1

5

   

5

35 5A2300110 Демография. Меҳнат иқтисодиёти 1     1 5     5
36 5А231701 Кадрлар менежменти 1     1 3     3
37 5A630102 Экология (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 1     1 3     3
ОТМ бўйича жами: 62 7 2 71 174 27 6 207