Самарқанд давлат университетига 1420 йилда асос солинган


DSc.03/30.12.2019.F.02.02 рақамли Илмий кенгаш асосидаги бир марталик Илмий кенгашнинг навбатдаги йиғилиши

Самарқанд Давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2019.F.02.02 рақамли Илмий кенгаш асосидаги бир марталик Илмий кенгашнинг навбатдаги йиғилиши 2020 йил 16 июль соат 10:00 да бўлиб ўтади.

Кун тартиби:

  1. Самадов Актамқул Рафиқовичнинг “Шахс эстетик идеалининг шаклланиши ва ривожланиши муаммолари” мавзусидаги 09.00.02 – “Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси” ихтисослиги бўйича фалсафа фанлари доктори (DSc) диссертацияси иши ҳимояси.
  2. Ҳар хил масалалар.

Манзил: Cамарқанд шаҳри, Университет хиёбони 15. Самарқанд давлат университети Тарих факультети, 1-қават, 105-хона.