DSc.03/30.12.2019.Fil.02.03 рақамли Илмий кенгашнинг навбатдаги йиғилиши

Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2019.Fil.02.03 рақамли Илмий кенгашнинг навбатдаги йиғилиши 2020-йил 23-июлда соат 11:00 да бўлиб ўтади.

Кун тартиби:

1. Хурсанов Дилшод Бахтиёровичнинг 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича илмий даражасини олиш учун тақдим етилган “Ҳозирги ўзбек шеъриятида хронотоп поэтикаси” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси.

2. Ҳар хил масалалар.

Манзил: Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони 15. Самарқанд давлат университети, Бош ўқув биноси 1-қават, 105-хона.