DSc.03/30.12.2019.Fil.02.03 рақамли Илмий кенгашнинг навбатдаги йиғилиши

Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2019.Fil.02.03 рақамли Илмий кенгашнинг навбатдаги йиғилиши 2020-йил 6-августда соат 11:00 да бўлиб ўтади.

Кун тартиби:

1.Байназаров Зокир Махмудовичнинг 10.00.01 – Ўзбек тили ихтисослиги бўйича илмий даражасини олиш учун тақдим этилган “Маҳмуд Кошғарийнинг “Девону луғати-т-турк” асарида ифодаланган оламнинг лисоний манзараси” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси.

2. Ҳар хил масалалар.

Манзил: Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони 15. Самарқанд давлат университети, Бош ўқув биноси 1-қават, 105-хона.