DSc.03/30.12.2019.FM/T.02.09 рақамли илмий кенгашнинг навбатдаги йиғилиши

Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2019.FM/T.02.09 рақамли Илмий кенгашнинг навбатдаги йиғилиши 2021 йил 23 сентябр куни соат 15:00 да бўлиб ўтади.           

Кун тартиби:

1. Набиева Нигора Акбаровнанинг 01.02.03 – “Грунтлар ва тоғ жинслари механикаси” ихтисослиги бўйича): “Дала шароитида қумли прессиометр ёрдамида лойли грунтларнинг деформатсия хусусиятларини аниқлаш усуллари” мавзусидаги техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертатсия ишининг ҳимояси.

2. Ҳар хил масалалар.

Манзил: Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони 15, Самарқанд давлат университети, Математика факултети.