Samarqand davlat universitetida 2018/2019-o’quv yilida 2-bosqichda ta’lim olayotgan magistrantlarning dissertatsiya mavzulari va ilmiy rahbarlari:

1. 5A110701-Ta'limda axborot texnologiyalari. Batafsil

2. 5A110901-Pedagogika nazariyasi va tarixi (faoliyat turi bo‘yicha)Batafsil

3. 5A111101-Musiqa ta’limi va san’at. Batafsil

4. 5A111201-O’zbek tili va adabiyoti. Batafsil

5. 5A111601-Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi (Ma’naviyat asoslari). Batafsil

6. 5A112001-Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari nazariyasi va metodikasi.  Batafsil