Samarqand davlat universitetining 2019-2020-o'quv yili uchun 

DARS JADVALI 

 

Amaliy matematika va informatika fakulteti

Amaliy matematika va informatika (dars jadvali).pdf

 

Biologiya fakulteti

Biologiya fakulteti (1-2-3-4-dars jadvali).pdf

 

Iqtisodiyot va biznes fakulteti

Iqtisodiyot va biznes (1-2-3-4-kurs dars jadvali).pdf

 

Maktabgacha ta'lim fakulteti

Maktabgacha ta'lim (1-2-3-4-dars jadvali).pdf

 

Filologiya fakulteti 

O'zbek filologiya fakulteti (dars jadvali).pdf

Tojik filologiya fakulteti (dars jadvali).pdf

 

Fizika fakulteti

Fizika fakulteti (1-kurs dars jadvali).pdf

Fizika fakulteti (2-kurs dars jadvali).pdf

Fizika fakulteti (3-kurs dars jadvali).pdf

Fizika fakulteti (4-kurs dars jadvali).pdf

 

- Tarix fakulteti 

Tarix (dars jadvali).pdf

 

Pedagogika fakulteti

Boshlang'ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish (1-kurs dars jadvali).pdf

Boshlang'ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish (2-kurs dars jadvali).pdf

Boshlang'ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish (3-kurs dars jadvali).pdf

Boshlang'ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish (4-kurs dars jadvali).pdf

 

Mexanika-matematika fakulteti

Matematika o'qitish metodikasi (1-kurs dars jadvali).pdf

Mexanika-matematika (2-3-4-kurs dars jadvali).pdf

 

- Rus filologiyasi fakulteti

Rus filologiyasi (dars jadvali).pdf

 

- Jismoniy madaniyat fakulteti

Jismoniy madaniyat (dars jadvali).pdf

Xotin qizlar sporti (dars jadvali).pdf

 

Geografiya va ekologiya fakulteti

Geografiya va ekologiya (1-kurs dars jadvali).pdf

Geografiya va ekologiya (2-kurs dars jadvali).pdf

Geografiya va ekologiya (3-kurs dars jadvali).pdf

Geografiya va ekologiya (4-kurs dars jadvali).pdf

 

Kimyo fakulteti

Kimyo (1-kurs dars jadvali).pdf

Kimyo (2-kurs dars jadvali).pdf

Kimyo (3-kurs dars jadvali).pdf

Kimyo (4-kurs dars jadvali).pdf

 

Psixologiya va ijtimoiy fanlar fakulteti

Psixologiya va ijtimoiy fanlar (dars jadvali).pdf

Milliy g'oya, falsafa (dars jadvali).pdf