КАФЕДРАЛАР Спорт педагогик маҳоратини ошириш кафедраси Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси Бошланғич таълим методикаси кафедраси Муҳандислик графикаси Ботаника кафедраси Органик синтез ва биоорганик кимё кафедраси Математик моделлаштириш кафедраси Инсон ресурсларини бошқариш кафедраси Мактабгача таълим назарияси ва методикаси кафедраси Мумтоз адабиёт тарихи кафедраси Умумий физика кафедраси Ўзбекистон тарихи кафедраси Психология назарияси ва амалиёти кафедраси Математик таҳлил кафедраси Рус тилшунослик кафедраси Жисмоний маданият назарияси ва методикаси География ва табиий ресурслар кафедраси Ҳуқуқшунослик ва ҳуқуқ таълими кафедраси Агрокимё ва ўсимликларни ҳимоя қилиш кафедраси Умумий психология кафедраси Мактабгача таълим Спорт фаолияти Табиий ва аниқ фанлар Зоология кафедраси Оптимал бошқарув методлари кафедраси Рақамли иқтисодиёт кафедраси Меҳнат таълими кафедраси Ўзбек тилшунослиги кафедраси Оптика кафедраси Археология Бошланғич таълим назарияси ва амалиёти Алгебра ва геометрия кафедраси Рус ва чет эл адабиёти кафедраси Факультетлараро жисмоний маданият ва спорт кафедраси Ўсимликлар физиологияси ва микробиология кафедраси Ноорганик кимё ва материалшунослик кафедраси Ижтимоий - иқтисодий география кафедраси Мева-узумчилик ва сабзавотчилик кафедраси Бошланғич ва технологик таълим Санъатшунослик Ижтимоий-гуманитар фанлар Одам ва ҳайвонлар физиологияси ва биокимё кафедраси Физикавий ва коллоид кимё кафедраси Ахборотлаштириш технологиялари кафедраси Тармоқлар иқтисодиёти кафедраси Тасвирий санъат Истиқлол даври адабиёти ва адабиёт назарияси кафедраси Қаттиқ жисмлар физикаси Жаҳон тарихи кафедраси Фалсафа ва миллий ғоя кафедраси Педагогика кафедраси Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси Рус филологияси кафедраси Спорт турларини ўқитиш методикаси кафедраси Гидрометеорология кафедраси Экология ва ҳаёт хавсизлиги кафедраси Генетика ва биотехнология кафедраси Тупроқшунослик ва агротехнологиялар кафедраси Факультетлараро педагогика Факультетлараро жисмоний маданият Аналитик кимё кафедраси Социология ва ижтимоий иш кафедраси Мусика таълими кафедраси Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси Ядро физикаси ва астрономия Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси Дифференциал тенгламалар кафедраси Инглиз тили кафедраси Дастурий инжиниринг кафедраси Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси Функционал анализ ва математик физика Роман-герман тиллари кафедраси Полимерлар кимёси ва кимёвий технология кафедраси Тожик филологияси ва хорижий шарқ тиллари Самарқанд тамаддуни тарихи Назарий ва амалий механика кафедраси Рус филологияси кафедра мудири Хорижий тиллар

Кафедра мудири

Юсупов Озод Раббимович

  • Қабул вақти: Ҳар куни 8:00 дан 16:00 гача
  • Телефон:
  • Электрон почта: ozod200707@mail.ru

2005-2009 йй. – Тошкент ахборот технологиялари  университети талабаси

2009-2011 йй. – Жиззах политехника институтида муҳандис дастурчи

2011-2013 йй. - Самарқанд давлат университети магистранти

2013-2015 йй. - Самарқанд давлат университети математик моделлаштириш кафедраси ассистенти

2015-2017 йй.  - Самарқанд давлат университети “Амалий математика” кафедраси ассистенти

2017-2019 йй. - Самарқанд давлат университети таянч докторанти

2020-2020 йй.    - Самарқанд давлат университети “Математик моделлаштириш” кафедраси ассистенти

2020         ҳ.в   -  Самарқанд давлат университети “Дастурий инжиниринг” кафедраси мудири

Дастурий инжиниринг кафедраси Самарқанд давлат университети илмий кенгашининг 2020-йил 16-июндаги 11-сонли баённомасига асосан Рақамли технологиялар факультетида ташкил қилинган.

Кафедра ЎзМУ (Ўзбекистон миллий университети), ТАТУ (Тошкент ахборот технология университети) каби бир қатор университетлар ҳамда ТАТУ қошидаги АКТ илмий-инновацион маркази ва Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги билан ҳамкорликда илмий услубий ишлар олиб бормоқда.

Ҳозирги кунда кафедрада 3 нафар фан номзоди, 11 нафар ассистент, 1 нафар кабинет мудири фаолият кўрсатмоқда.

Ҳозирги кунда кафедрада доцентлар: С. Қобилов, И. Турақулов, О. Юсупов; ассистентлар: Ш. Сувонов, Ф. Мелиев, М. Нурмаматов, И. Ҳимматовлар ўқув, илмий-услубий, илмий-тадқиқот, ташкилий-услубий, маънавий-маърифий ва тарбиявий ишларни олиб бормоқдалар.

Кафедрада 5А330101 – “Компютер илмлари ва дастурлаш технологиялари (йўналишлар бўйича)” мутахассислиги бўйича магистратура фаолият олиб бормоқда. Магистрантлар кафедранинг етакчи профессор-ўқитувчилари С. Қобилов, И. Туракулов, О. Юсупов раҳбарлигида илмий изланиш олиб бораяптилар.

Кафедра профессор-ўқитувчилари Амалий математика ва информатика, Дастурий инжиниринг, Компютер илмлари ва дастурлаш технологиялари йўналиши бакалавриат талабаларига ва магистрантларга “Дастурлаш асослари”, “Алгоритмлар ва маълумотлар структуралари”, “Маълумотлар базасини бошқариш тизимлари”, “Тизимли дастурлаш”, “Маълумотлар базаси технологиялари”, “Oracle маълумотлар базасини бошқариш тизими”, “Ахборот тизимларини лойиҳалаш”, “Тармоқ операцион тизимлари”, “Маълумотларнинг интелектуал таҳлили”  каби бир қатор  фанлардан дарс бериб келишмоқда.