КАФЕДРАЛАР Спорт педагогик маҳоратини ошириш кафедраси Мактабгача таълим педагогикаси ва психологияси кафедраси Бошланғич таълим методикаси кафедраси Муҳандислик графикаси Ботаника кафедраси Органик синтез ва биоорганик кимё кафедраси Математик моделлаштириш кафедраси Инсон ресурсларини бошқариш кафедраси Мактабгача таълим назарияси ва методикаси кафедраси Мумтоз адабиёт тарихи кафедраси Умумий физика кафедраси Ўзбекистон тарихи кафедраси Психология назарияси ва амалиёти кафедраси Математик таҳлил кафедраси Рус тилшунослик кафедраси Жисмоний маданият назарияси ва методикаси География ва табиий ресурслар кафедраси Ҳуқуқшунослик ва ҳуқуқ таълими кафедраси Агрокимё ва ўсимликларни ҳимоя қилиш кафедраси Умумий психология кафедраси Зоология кафедраси Оптимал бошқарув методлари кафедраси Рақамли иқтисодиёт кафедраси Меҳнат таълими кафедраси Ўзбек тилшунослиги кафедраси Оптика кафедраси Археология Бошланғич таълим назарияси ва амалиёти Алгебра ва геометрия кафедраси Рус ва чет эл адабиёти кафедраси Факультетлараро жисмоний маданият ва спорт кафедраси Ўсимликлар физиологияси ва микробиология кафедраси Ноорганик кимё ва материалшунослик кафедраси Ижтимоий - иқтисодий география кафедраси Мева-узумчилик ва сабзавотчилик кафедраси Одам ва ҳайвонлар физиологияси ва биокимё кафедраси Физикавий ва коллоид кимё кафедраси Ахборотлаштириш технологиялари кафедраси Тармоқлар иқтисодиёти кафедраси Тасвирий санъат Истиқлол даври адабиёти ва адабиёт назарияси кафедраси Қаттиқ жисмлар физикаси Жаҳон тарихи кафедраси Фалсафа ва миллий ғоя кафедраси Педагогика кафедраси Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси Рус филологияси кафедраси Спорт турларини ўқитиш методикаси кафедраси Гидрометеорология кафедраси Экология ва ҳаёт хавсизлиги кафедраси Генетика ва биотехнология кафедраси Тупроқшунослик ва агротехнологиялар кафедраси Аналитик кимё кафедраси Социология ва ижтимоий иш кафедраси Мусика таълими кафедраси Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси Ядро физикаси ва астрономия Тарихшунослик ва манбашунослик кафедраси Дифференциал тенгламалар кафедраси Инглиз тили кафедраси Дастурий инжиниринг кафедраси Тожик тили ва адабиёти кафедраси Назарий физика ва квант электроникаси кафедраси Функционал анализ ва математик физика Роман-герман тиллари кафедраси Полимерлар кимёси ва кимёвий технология кафедраси Назарий ва амалий механика кафедраси Хорижий шарқ тиллари кафедраси

Кафедра мудири

Бабакулов Исмаил Туркманович

  • Қабул вақти: Ҳар куни 14:00 дан 16:00 гача
  • Телефон: +998933388014
  • Электрон почта: yusufbabakulov6370@gmail.com

1980-1981 йй. - Пастдарғом тумани Амир Темур жамоа хўжалиги ишчиси
1981-1983 йй. - Харбий хизматда
1983-1984 йй. - Самарқанд давлат университети тайёрлов бўлими тингловчиси
1984-1989 йй. - Самарқанд давлат университети талабаси
1989-1993 йй. –Низомий номидаги  Тошкент давлат педагогика институти Навоий филиали ўқитувчиси, филология факультети декани ўринбосари
1991-1994 йй. - Самарқанд давлат университети рус тили кафедраси аспиранти
1994-1995 йй. - Самарқанд давлат университети рус тили кафедраси ўқитувчиси
1995-2002 йй. - Самарқанд давлат университети филология факультети бўлим бошлиғининг ўринбосари
2002-2008 йй.  - Самарқанд давлат университети доценти
2008-2011 йй. -  Самарқанд давлат университети докторанти
2011-2018 йй - Самарқанд давлат университети рус тили кафедраси доценти
2018 й.х.в.     - Самарқанд давлат университети рус тили кафедраси мудири

1958 йилда рус тили кафедраси базасида миллий гуруҳларда рус тили кафедраси ташкил топган. Кафедранинг мақсади халқ хўжалиги учун ўқитувчилар илмий ходимлар ва юқори малакали мутахассисларни тайёрлашда университетнинг махсус кафедраларига ёрдам кўрсатишдир.
Кафедранинг биринчи мудири илмий изланишлари рус ва узбек тилларининг қиёсий грамматикаси муаммолари ва миллий гуруҳларда рус  тили ўқитиш методикаси билан боғлиқ бўлган доц.А.ИАбражеев эди.
Кафедрада тажрибали ўқитувчилар ишлаган:А.Л.Фуксман, А.П.Яковлева, П.П. Григорьев, С.И. Дюгай, З.И. Шугурова, А.С. Акопова, В.А. Витовская, Р.Н. Табаева, Р.Н. Мамаджанова, Л.Г. Баркаева, В.Н. Горбенко, А.Б. Бабахаджаев, Р.М. Муминова.
А.Н.Тихонов, Г.С.Цой, Х.М.Икромовалар кафедрада ўз иш фаолиятларини бошлашган.
1963 йилда кафедра мудири доц.Цой А.А. бўлган. Кафедранинг илмий изланишлари фақатгина рус тилини миллий гурухларда ўқитиш методикаси билангина эмас, балки хозирги замон рус тили муаммолари билан ҳам боғлиқ.
Кафедранинг илмий изланишлари фақатгина миллий замон рус тили муаммолари билан боғлиқ бўлган.
Кафедра Москва, Ленинград, Киев, Тверь, Ереван, Баку, Тошкент олий ўқув юртлари билан алоқа боғлаб турган.
1980 йилда кафедра иккига бўлинган: табиий фанлар факультетлари учун миллий гуруҳларда рус тили кафедраси, кафедра мудири доц.Щеголихина В.И ва гуманитар факультетлар учун миллий гуруҳларда рус тили кафедрасига проф.ЦойА.А. раҳбарлик қилган.1983-1987 йилларда кафедра ўқитувчилари А.А.Алиева (проф.Дмитриев раҳбарлиги остида, Н.К.Бирих (В.М.Мокиенко раҳбарлиги остида кандидатлик диссертациясини ҳимоя қилишган.
1987 йилда кафедра яна бирлашди. Кафедра мудири проф. Цой А.А. бўлди. Кафедра ташаббуси билан доимий илмий услубий конференциялар ўтказилди.
1990-2000 йиллардан кафедрани проф.А.С.Пардаев бошқарган . 1991 йилда у Москва шахрида рус тили институтида ўзининг: “Отраженная антономия в русском языке “.мавзусидаги докторлик диссертациясини мувафаққиятли ҳимоя қилган. Проф.Пардаев А.С кафедрада катта илмий тадқиқот ишларини олиб борган.У киши томонидан 100га яқин илмий ва ўқув услубий ишлар яратилган бўлиб, бундан 4 таси монография ҳисобланади. Проф.Пардаев А.С раҳбарлигида Бабакулов И.Т., Латипов О.Ж., Холмурадова Ф., Мамасолиев И.У. ва бошқалар ўз номзодлик диссертацияларини муафаққиятли ҳимоя қилган.1992 йилда СамГУ миллий гуруҳларда рус тили кафедраси билан СамДПИ миллий гуруҳларда рус тили кафедраси қушилади.
2012-2018 йиллар давомида кафедрани доц.Мамасолиев И.У бошқарган.Бу вақтда кафедрада катта педагогик стажга эга бўлган доц. В.Г.Смоляков, доц.Р.НХасанова , доц.И.Т.Бабакулов, катта ўқитувчилар Э.И.Маматова ,С.Ю.Усманова, Г.Х.Холмирзаева каби тажрибали ўқитувчилар ишлаган.
2018 йил декабрдан кафедрани доц. И.Т.Бабакулов бошқараяпти. Бугунги кунда кафедрада 22 нафар профессор ўқитувчилар фаолият кўрсатмоқдалар. Кафедрада услубий секция ишлаб турибди. Кафедранинг профессор ўқитувчилари услубий ишланма ва услубий қўлланмаларини яратишда, халқаро ва республика илмий конференцияларида фаол иштирок этишда турли илмий тупламларда (айниқса ОАК тасарруфидаги,) ва республикамиз ва чет давлатларда малакаларини оширишда катта ишларни олиб бормоқда. Шунингдек кафедра бугунги кунда чет давлатлар, МДХ, Россия олий ўқув юртлари, республика, вилоят ва шахар мактаб, лицей ва коллежлари билан илмий алоқалар олиб бормокдалар. Вилоят ва шахар мактаб, лицей ва коллеж  ўқитувчилари рус тили кафедрасида стажировкадан ўтмоқдалар ҳамда ҳамкорликда дарслик ва ўқув қўлланмалар яратмоқдалар.