Магистратура бўйича давомат

Олий таълим муассасасида мавжуд факултетлар

номи

Олий таълим муассасасида мавжуд кафедралар номи

Кафедраларда тайёрланадиган магистратура мутахассислик шифри ва номи

Талабалар сони

Жами

Ўртача давомат %

 1.  

Механика-математика

Алгебра ва геометрия

5А130101-Математика (йўналишлар бўйича)

30

63

98.5

 1.  

Дифференциал тенгламалар

 1.  

Математик анализ

 1.  

Математик физика ва функционал анализ

5А130103-Дифференциал тенгламалар. Математик физика

12

 1.  

Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

5А130102-Эхтимоллар назарияси ва математик статистика

8

 1.  

Назарий ва амалий механика

5А140302-Деформацияланувчи қаттиқ жисм механикаси

13

 1.  

Амалий математика ва информатика

Ахборотлаштириш технологиялари

5А110701-Таълимда ахборот технологиялари

12

24

95.6

 1.  

Математик моделлаштириш ва комплекс дастурлаш

5А130202-Амалий  математика ва ахборот технологиялари

12

 1.  

Физика

Астрономия

5А140401-Астраномия (тадқиқот йўналиши бўйича)

7

59

97.2

 1.  

Қаттиқ жисмлар физикаси

5А140203-Гелиофизика ва қуёш энергиясидан фойд-ниш

8

 1.  

Назарий физика ва квант электроникаси

5А140201-Назарий физика

9

 1.  

Оптика

5А140202-Физика (йўналишлар бўйича)

 

17

 1.  

Ядро физикаси

 1.  

Умумий физика

5А140204-Конденсацияланган муҳитлар физикаси ва материалшунослик (турлари бўйича)

10

 1.  

Ядро физикаси

5А140205-Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси, тезлаштирувчи техника

8

 1.  

Биология 

Генетика ва биокимё

5А140104-Биотехнология

21

53

96.7

 1.  

Ботаника ва ўсимликлар физиологияси

5А140101-Биология (фан йўналиши)

21

 1.  

Зоология

 1.  

5А140101-Зоология

7

 1.  

5А140103-Ихтиология ва гидробиология

4

 1.  

Кимё

ноорганик кимё

5А140502-Материаллар ва моддалар кимёси (материаллар бўйича)

5

24

97.8

 1.  

Аналитик кимё

5А140501-Кимё (фан йўналиши бўйича)

19

 1.  

Органик  кимё

 1.  

ноорганик кимё

 1.  

Физикавий кимё

 1.  

География ва экология

География

5А140602-География (ўрганиш объекти бўйича)

11

31

98.4

 1.  

Гидрометеорология

5А141101-Гидрология (ўрганиш объектлари бўйича)

8

 1.  

Экология

5А630102-Экология (тармоқлар бўйича)

7

 1.  

Экология

5А141101-Тупроқшунослик (тадқиқот тури бўйича)

5

 1.  

Тарих

Ўзбекистон тарихи

5А120301-Ўзбекистон тарихи

16

57

 

 1.  

Археология

5А120401-Археология

11

 1.  

Жаҳон тарихи

5А120302-Тарих (йўналишлар ва мамлакатлар бўйича)

15

 1.  

Тарихшунослик ва манбашунослик

5А120304-Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқотлар методлари (мамлакатлар бўйича)

15

 1.  

Тарихшунослик ва манбашунослик

5А150204-Музейшунослик:консервация ва бадиий ёдгорликларни сақлаш ва қайта тиклаш

 

 1.  

Ижтимоий иш ва психология

Фалсафа

5А111601-Ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитиш методикаси (Маънавият асослари)

5

12

98.4

 1.  

Ўзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси ва амалиёти

5А120503-Этика ва эстетика

7

 1.  

Филология факультети

Мумтоз адабиёт тарихи

5А120101-Адабиётшунослик (ўзбек адабиёти)

 

18

45

93.2

 1.  

Адабиёт назарияси ва истиқлол даври адабиёти

 1.  

 

Ўзбек тили ва адабиётини ўқитиш методикаси

 

5А111201-Ўзбек тили ва адабиёти

8

 1.  

Ўзбек тилшунослиги

5А120102-Лингвистика (ўзбек тили)

9

 1.  

Тожик тили ва адабиёти

5А120101-Адабиётшунослик (тожик  адабиёти)

 

5

 1.  

Тожик тили ва адабиёти

5А120102-Лингвистика (тожик тили)

5

 1.  

Рус филилогияси

Рус ва чет эл адабиёти

5А120101-Адабиётшунослик (рус адабиёти)

12

23

99.2

 1.  

Рус тилшунослиги

5А120102-Лингвистика (рус тили)

11

 1.  

Иқтисодиёт ва бизнес

Иқтисодий назария

5А230101-Иқтисодий назария

13

25

96.5

 1.  

Иқтисодиёт

5А230110-Демография. Меҳнат иқтисодиёти

9

 1.  

Кадрлар менежменти

5А231701-Кадрлар менежменти

3

 1.  

Педагогика

Педагогика

5A110901-Педагогика тарихи ва наз-и (фаолият тури бўй)

13

13

97.6

 1.  

Мактабгача таълим

Мусиқа таълими

5А111101-Мусиқа таълими ва санъат

7

7

98.3

 1.  

Жисмоний маданият

Жисмоний маданият назарияси ва методикаси

5А112001-Жисмоний тарбия ва спорт машғулотларини методикаси ва назарияси

16

16

97.6

 

СамДУ бўйича:

452

452

97.3