Яздонов Улуғбек Тошмуротовичнинг фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация  ҳимояси

Яздонов Улуғбек Тошмуротовичнинг «Глобаллашув шароитида жамоатчилик фикрини шакллантириш институтларининг функционал интеграциялашув хусусиятлари» мавзусидаги фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация  ҳимояси  Самарқанд  давлат  университети  ҳузуридаги DSc.27.06.2017.F.02.02 рақамли Илмий кенгашнинг 2017 йил «22» июль соат 1400 даги мажлисида  бўлиб  ўтади.  
(Манзил:  140104,  Cамарқанд  шаҳри,  Университет  хиёбони,  15. 
Тел.:  (0366)  239-13-87,  239-11-40;  факс:  (0366)  239-11-40;  е-mail:  rektor@samdu.uz 
Самарқанд давлат университети Тарих факультети, 1-қават, 105-хона).